Nyhet - 15.06.2018 klo 12.48
Kollektivavtalsförhandlingar

I förhandlingarna om flyttservice-, utmatningstjänster och väktarnas nya kollektivavtal har inte avsevärt avancerat

PAMs avtalschef Jyrki Sinkkonen. Sinkkonen är väldigt nöjd med hur aktivt medlemmarna gav respons och delade med av sina åsikter som kan vara förhandlarna till hjälp.

PAMs avtalschef Jyrki Sinkkonen. Sinkkonen är väldigt nöjd med hur aktivt medlemmarna gav respons och delade med av sina åsikter som kan vara förhandlarna till hjälp.

PAM har avtalat om nya kollektivavtal tillsammans med arbetsgivarförbundet PALTA om flyttservice-, utmatnings- och väktarbranschen. I förhandlingarna har man dock inte närmat sig en lösning ännu. Under sommaren upprätthålls förhandlingsberedskapen och det finns ambition att ta sig fram på lösningens stig tillsammans med företagen för att komma vidare.

PAMs föhandlingschef Jyrki Sinkkonen berättade att kollektivavtalsförhandlingarna som pågår har rört på sig i sakta mak på grund av de svåra utgångspunkterna i förhandlingarna. Arbetsgivarnas starka samordning och tal om allmän linje har avspeglats i förhandlingarna som väntar på kollektivavtalslösning.

Sinkkonen tippar att man dock nästa gång officiellt återgår till förhandlingsbordet mellan förbunden först på hösten. Fram tills dess är det villkorer i det gamla kollektivavtalet som gäller.

”Vi kunde inte avancera till den punkten att det fanns förutsättningar för att sluta nya kollektivavtalslösningar före midsommaren. Jag upplever att man kommer att nå konstruktivare lösningar och bättre resultat för branschfolket om vi nu under sommaren söker alternativ till de svårare frågorna", berättar Sinkkonen.

Det här betyder att en lösning för väktar-, utmatnings- och flyttservicebranchens kollektivavtal inte ännu är att väntas.

”Till exempel inom utmatningsservicebranschen är text- och lönemålsättningarna tillsvidare alltför långt ifrån varandra och situationen inom flytttjänster mer speciell med sina egna frågor", konstaterar Sinkkonen.

Svar på väktarenkät rullade in

Då kollektivavtalsförhandlingarna drog ut på tiden inom väktarbranschen utförde PAM bland annat en enkät bland medlemmarna inom säkerhetsbranschen. I enkäten tillfrågades medlemmarna om deras åsikter angående kollektivavtalförhandlingarna och de mest centrala frågorna.

Sinkkonen är väldigt nöjd med hur aktivt medlemmarna gav respons och delade med av sina åsikter som kan vara förhandlarna till hjälp. De insamlade svaren bekräftade hans egen uppfattning om vilka frågor som utgör grunden för att kunna framförhandla det nya kollektivavtalet.

”Löne- och arbetstidsfrågorna samt till exempel utbetalningen av semesterlönen är sådana detaljer som är speciellt viktiga och svaren visar på att vi brottas om att de rätta sakerna avancerar vid förhandlingsbordet", berättar Sinkkinen. 

Förhandlarna fick enligt Sinkkonen ett starkt stöd från medlemskåren att man är beredd att vänta på en lösning i kollektivavtalsfrågan fram till hösten. 

”Det ser även ut som om beredskapen att stöda förhandlingarna ute på fältet är stor. Vi hoppas att vi ännu kommer i mål genom att förhandla och därför fortsätter vi att förhandla med företagen även under sommaren för att hitta lösningar. För medlemmarnas arbete är ett nytt kollektivavtal ett viktigt domkument och därför är det värt att vänta och flexa ännu en stund för att få till stånd ett bra slutresultat", konstaterar han. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa