Nyhet - 22.05.2020 klo 10.50
Arbetsavtal

Hovrätten bekräftade att expedit sagts upp olagligt och ålade arbetsgivaren att betala ersättning

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

En expedit som arbetade på Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag sades upp på grund av rökning och ätande av lösgodis under arbetstid.

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag sade upp expediten vintern 2017. Grunden för att säga upp arbetsavtalet var rökning under arbetstid. Expediten hade tidigare getts en varning om rökning och ätande av lösgodis och arbetsgivaren påstod att samma beteende fortsatt också efter varningen och sade därför upp expediten. Expediten bestred påståendet.

Med stöd från PAM väckte expediten talan i domstol som dömde till dennes fördel. Tingsrätten fann att det inte fanns vägande sakskäl för uppsägning bland annat därför att rökning hade varit en etablerad praxis på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren överklagade tingsrättsbeslutet hos hovrätten som bekräftade att uppsägningen varit ogrundad. Ersättningen till expediten sjönk dock från 14 månaders lön i tingsrätten till 7 månaders lön i hovrätten. Ytterligare bestämde hovrätten att Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag ska ersätta två tredjedelar av expeditens rättegångskostnader.

Efter uppsägningen fick expediten jobb hos en annan arbetsgivare. 

Hovrättsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa