Nyhet - 15.01.2018 klo 16.00
Kollektivavtalsförhandlingar

Hotell- och restaurangbranschens kollektivavtalsförhandlingar inleddes på måndag

Bild:Gettyimages

Bild:Gettyimages

På måndagen pågick kollektivavtalsförhandlingar inom hotell- och restaurangbranschen. PAM gav sina egna textmålsättningar till arbetsgivarens representant Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf.

Förhandlingarna som omfattar turism, restaurang- och fritidstjänster och som inleddes förra veckan fortsatte idag. PAMs ordförande Ann Selin berättar att PAM under mötets gång gav sina textmålsättningar till arbetsgivaren. Vid följande träff ger arbetsgivarförbundet MaRa i sin tur sina egna textmålsättningar.

"Förhandlingarna förlöpte i saklig anda, men MaRa har ännu inte kommenterat PAMs textmålsättningar", säger Selin.

Följande förhandlingsträff hålls om exakt en vecka, måndagen den 22 januari kl. 9. Då kommenterar även bägge parterna varandras kvalitativa målsättningar.

Målet för förhandlingarna är både arbetstagarnas och förmännens arbets- och lönevillkor. Förhandlingarna med Avecra och om arbetsvillkor för tågservice- och nöjesparkarbetstagarna sker däremot först senare. Kollektivavtalen för skidcenter- och programservicebranscherna är såtillvida redan godkända.

Kollektivavtalet för arbetstagare och kollektivavtalet för förmän inom turism, restaurang- och fritidstjänster utgår 31.1.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa