Nyhet - 21.05.2019 klo 10.19
Lön

Handelns avlöningssystem förnyas – målet en modell baserad på krav i arbetet

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

Övergår vi till ett avlöningssystem baserat på krav i arbetet identifierar vi bättre nuvarande arbetsuppgifter inom handel och beaktar vi ändringar inom branschen. Nya systemet testas redan nu.

PAM och Finsk Handel bereder en reform av avlöningssystemet inom handel. Nya systemet ska ställa fast minimilönerna inom branschen enligt kraven i arbetet. Förbundens gemensamma mål är att modernisera och förenkla avlöningssystemet så att det beaktar förändrade verksamhetsfältet.

Internationell och inhemsk konkurrens, effektivare funktioner, automatisering och digitalisering förändrar strukturerna inom handel. De har påverkat arbetsuppgifterna inom handel, kompetenskraven för dem och själva titlarna.

I Finland utnyttjar flera sektorer, till exempel offentliga, redan allmänt en avlöningsmodell baserad på kraven i arbetet, personlig kompetens och arbetsresultat. Inom handel baserar sig avlöningssystemet däremot fortfarande mest på titlar, tjänsteår samt arbetstids- och andra tillägg.

Förutom att vi allmänt såg på lönegrunderna på ett nytt sätt beaktade reformen av avlöningssystemet nya arbetsuppgifter och yrkesbeteckningar som kräver varierande kompetens. Nuvarande systemet identifierar inte dem, berättar arbetsmarknadsexpert Antti Huotilainen på Finsk Handel och arbetstids- och lönesystemexpert Sirpa Leppäkangas på PAM.

Rättvisa nyckelordet

Belöningskonsult Roosa Kohvakka har arbetet med avlöningssystem senaste nio åren – först som forskare vid Aalto-universitetet och därefter i sitt nuvarande arbete på Mandatum Life Palvelut Oy. Hon medverkar i arbetet mellan PAM och Finsk Handel för att förnya avlöningssystemet inom handel.
Enligt Roosa Kohvakka ska avlöningssystem betraktas som en del av mer omfattande belöning.

”Belöning är allt som kan väcka en känsla av meningsfullhet hos oss. Belöning anses ofta bestå av två aspekter: materiell belöning som omfattar till exempel grundlönen, skilda förmåner och eventuella bonusar och immateriell, till exempel utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, en trevlig arbetsmiljö och respons”, berättar hon.

Hon betonar att då avlöningssystem diskuteras är nyckelordet dock rättvisa. Rättvisa är alltid en aktuell fråga oberoende av arbetslivstrender som påverkar avlöningssystem.

”Oberoende av avlöningssystem påverkar lönegrunderna, hur arbetets svårighetsgrad ställs fast, hur anställda informeras om beslut och motiveringar och naturligtvis utfallet av utvärderingen hur rättvist anställda anser systemet vara” påpekar Roosa Kohvakka.

Nya systemet testas

Målet för reformen av avlöningssystemet inom handel är också rättvisa. För reformen har det tillsatts en arbetsgrupp med förtroendemän och sakkunniga från PAM och Finsk Handel. Arbetsgruppen har berett en reform av kravgrupperna. Nu simuleras nya systemet på företag som företräder skilda branscher och är belägna på olika håll i Finland.

Enligt arbetsgruppsmedlemmarna Antti Huotilainen och Sirpa Leppäkangas hjälper testerna att utreda kostnadseffekterna och hur kravgrupperna fungerar ur företagsperspektivet.

Erfarenheterna från testerna utnyttjas i fortsatta beredningen av reformen och framtida kollektivavtalsförhandlingar inom handel.

Den 15 maj arrangerade PAM och Finsk Handel seminariet Handelns verksamhetsmiljö förändras – behovet av att förändra lönestrukturerna. Temat var arbetet med att reformera avlöningssystemet inom handel.

"Samarbetets omfattning en överraskning"

”En reform behövs och enligt mig låter det riktigt bra att Finsk Handel och PAM samarbetar. Jag hade inte kunnat tro att de samarbetar så här mycket. Det ingav förtroende. Jag tror att de fattar rätt beslut men det vet vi nog först när slutresultatet är klart.
Jag har själv deltagit i förhandlingar om prestationstillägg med min arbetsgivare. Inom logistik är arbetsbeskrivningarna klara men vi har också haft svåra frågor, till exempel hur ska lönen fastställas om personer växlar mellan uppgifter? Reformen kräver mycket arbete.”

Marko Häyhä
Huvudförtroendeman
Meira Nova Oy, Tusby

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa