Nyhet - 20.11.2019 klo 09.56
Förtroendevalda

Handeln letar efter nya sätt för smidigare inköp – Vad anser förtroendevalda inom branschen?

I dagligvarubutiker kan inköp göras snabbare med hjälp av ny teknologi. Tre förtroendevalda berättar vad de anser om de förändringar som digitaliseringen innebär inom handel.

För ett par veckor sedan berättade Yle att Prisma i Riihimäki startat en samla och skanna-tjänst. Tanken är att kunder själva läser in sina inköp med en skanner, lägger varorna direkt in i sina väskor och betalar inköpen vid en självbetjäningskassa. För tillfället testar S-gruppens butiker denna tjänst. Också K-gruppen har butiker där inköp skannas in på motsvarande sätt med egna mobilen.

Nya sätt och metoder att betjäna kunder med ny teknologi har fått starkt fotfäste i butiker och varuhus. Att se till kompetensen bland personalen och involvera personalen i utvecklingen av branschen och produkter spelar en nyckelroll då det reageras på digitala utmaningar. Vi frågade tre förtroendevalda hur de förhåller sig till utvecklingen av digitala tjänster.

1. Vilka tankar väcks hos dig som förtroendevald då ny teknologi tas i bruk? Vad är positivt och vad inger oro?
2. Hur syns digitaliseringen på din arbetsplats?

1. Naturligtvis väcks frågan vad som sker med expediter i framtiden och särskilt med dem som arbetar vid kassan då kunder kan själva göra allt det som expediter hittills utfört. Detta inger oro eftersom bland expediter är lönenivån inte ens nu hög, vilket naturligtvis påverkas också av antalet arbetstimmar. Å andra sidan är produktskanners inte något nytt – såvitt jag kan minnas utnyttjade HOK:s S-market i Vallgård skanners redan i slutet av 90-talet. De var dock inte särskilt populära och teknologin ännu inte särskilt bra. Uppenbarligen har frågan åter dykt upp. Hur det förhindras att produkter stjäls eller inte skannas in är sedan en helt annan fråga. Och hur övervakas alkohol- och tobaksprodukter då kunder själva skannar in dem?

2. Vi på Kymmeneregionens Andelshandel använder olika elektroniska redskap i butiken. Antalet produkter, när de anlänt, svinn och så vidare kan följas elektroniskt. I butiksarbetet använder vi pekplattor, Kamu, det vill säga handdatorer med vilka vi bland annat beställer produkter. Tidigare hade vi handterminaler, Piccolink. I och med teknologisk utveckling förnyas redskapen så att deras storlek och form blir behändigare och de får fler funktioner. För anställda innebär alla dessa nyheter att de måste lära sig nytt. Vissa tycker om det och upplever att arbetet underlättas medan andra kan ha det svårt om de inte annars har att göra med smarta enheter till exempel på fritiden. Det finns redan självbetjäningskassor – också där har expediter varit tvungna att sätta sig in i och lära sig nytt.

Huvudfötroendeman (handel) Piia Kyrö, Kymmeneregionens Andelshandel

1. Enligt mig utvecklas människors färdigheter ju mer de har att göra med digitala världen. Digitaliseringen har också gjort arbetsvardagen mångsidigare inom handel. Jag tror att butiker kommer fortsättningsvis att ha traditionella kassor och de som önskar sig personlig service kommer att få det också i framtiden.

2. På Citymarket har vi inte produktskanners och jag har inte sett sådana på annat håll heller. Trenden är dock att det letas allt mer efter snabbare servicelösningar. Självbetjäningskassor har vi haft redan länge. Kunder tycker om dem och de utnyttjas i tilltagande grad. Personalen har också börjat tycka om dem fast starten var smått trög. Vi har dock fortfarande kunder som endast använder traditionella kassor eftersom de vill ha personlig service.

Förtroendeman Minna Sassi, Raksila Citymarket, Uleåborg

1. Teknologin utvecklas hela tiden och det får mig att fundera på vad det innebär för oss inom handel. Självbetjäningskassor och skanners verkar bli vanligare men hur påverkar de våra arbetstimmar? Arbetsgivaren säger att timmar befrias för andra uppgifter. Så går det helt säkert men jag har också fått höra att det gått tvärtom, det vill säga att kassatimmarna minskat då det behövs bara en person för att ta hand om flera självbetjäningskassor. Då självbetjäningskassor installeras ska det ses till att den person som övervakar dem kan arbeta ergonomiskt.

I samband med produktskanners funderar jag själv på hur svinn kommer att övervakas i butiker. Gör tillfället så att säga tjuven? Hur granskas något noggrannare eller förlitas det på stickprov? Annars görs det vid kassan. Det viktigaste är att arbetsplatsen tagit fram regler för att ta i bruk ny teknologi.

2. På Stockmann framgår digitaliseringen till exempel av att expediter använder iPads. De har säkert underlättat arbetsvardagen eftersom med dem kan expediter direkt kontrollera hur många produkter det finns och i vilka färger.

Arbetarskyddsfullmäktig Mikael Fogelholm, Stockmann, Stödfunktioner, Helsingfors

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa