Nyhet - 14.09.2015 klo 12.00

Grundläggande principer för politiska åsiktsyttringen

Principer för politiska åsiktsyttringen och svar på ofta ställda frågor.

Rätten att framföra sin åsikt, såsom facklig organisering, anses vara en grundläggande rättighet för anställda och garanteras av grundlagen.

Anställda har alltid rätt att genomföra en politisk åsiktsyttring med vilken de försöker allmänt påverka beslutsfattande i samhället. En åsiktsyttring kan vara riktad till exempel mot regerings- eller riksdagsbeslut.

Frågor och svar

Var och när?

Åsiktsyttringen arrangeras på Järnvägstorget i Helsingfors fredagen den 18 september klockan 11–13. Ifall du inte kan komma till Helsingfors men vill ändå delta kan du göra det genom att inte arbeta under samma tidpunkt. Diskutera detta sinsemellan i arbetslaget. Kontakta även din förtroendeman.

Hur kommer jag till Järnvägstorget?

FFC:s regionkontor arrangerar busstransporter från hela Finland. Information läggs in på en evenemangssida i Facebook och webbsidorna för PAM och FFC allteftersom transporter bekräftas. Bussen kostar inget för deltagare. Vissa fackavdelningar arrangerar också busstransporter. Följ aktivt med våra webbsidor och tyck om evenemangssidan så får du ytterligare information. Klicka på ”Deltar” på sidan. Då stöder du åsiktsyttringen fastän du kanske inte själv kan komma till Järnvägstorget.

Kan jag verkligen delta i åsiktsyttringen så där bara?

Visst. Diskutera frågan med din förtroendeman och ditt arbetslag och delta alla i åsiktsyttringen. PAM har informerat riksförlikningsmannen och arbetsgivarförbunden om åsiktsyttringen. Den är laglig och du har all rätt att delta i den.

Jag misstänker mitt arbete vara sådant att jag inte kan framföra min åsikt. Vad skall jag göra?

Kontakta din förtroendeman eller förbundet ifall det inte finns en förtroendeman på din arbetsplats. Inom PAM:s branscher är det i regel möjligt att framföra sin åsikt utan att kriterierna för s.k. nödarbete uppfylls.

Sänd en signal till regeringen

Du kan även delta genom att sända en signal till Stubb, Soini och Sipilä i adressen www.terveisethallitukselle.fi.

Jag arbetar på fredag. Kan jag ändå delta i åsiktsyttringen?

Visst. Berätta för arbetsgivaren att du är på väg och avsluta ditt arbete normalt före avfärden.

Kan arbetsgivaren häva mitt arbetsavtal om jag deltar?

Ett deltagande i en laglig politisk åsiktsyttring ger inte arbetsgivare rätt att häva eller säga upp ett arbetsavtal eller avsluta arbetsförhållandet för någon som är på prövotid eller arbetar för viss tid. Arbetsgivare får inte diskriminera anställda som deltar i åsiktsyttringen till exempel då det beslutas om arbetstimmar, arbetstider, löneförhöjningar osv. Om du tycker att det utövas påtryckning på dig eller man hindrar dig från att delta i åsiktsyttringen, kontakta omedelbart din förtroendeman eller förbundet.

Får jag lön under åsiktsyttringen?

Arbetsgivaren behöver inte betala lön för den tid du deltar i åsiktsyttringen.

Ersätter förbundet mig för förlorad löneinkomst?

Nej. Om en ersättning kan du höra dig för hos din fackavdelning.

Hur återvänder jag till arbetet?

Efter åsiktsyttringen återvänder du till arbetet enligt den timlista som upprättats tidigare.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa