Nyhet - 30.11.2018 klo 15.00
Utbildning

Genèveskolan en “once in a lifetime-upplevelse”

Genèveskolan gav Päivi Toroila mer självsäkerhet och trovärdighet för hennes nuvarande arbetsuppgift. Samtidigt inspirerade den henne att fortsätta studera vid politiska högskolan Poliko. Bild: Liisa Takala.

Genèveskolan gav Päivi Toroila mer självsäkerhet och trovärdighet för hennes nuvarande arbetsuppgift. Samtidigt inspirerade den henne att fortsätta studera vid politiska högskolan Poliko. Bild: Liisa Takala.

Huvudförtroendemannen Päivi Toroila från PAM deltog i Genèveskolan ifjol. Enligt henne lönar det sig absolut att utnyttja denna unika möjlighet som ger vägkost för framtiden.

”Jag ville få ett internationellt perspektiv på arbetstagarrättigheter och samtidigt från första parkett följa med det globala samarbete för att förbättra arbetsförhållanden som Internationella arbetsorganisationen ILO gör. Genèveskolan visade sig vara en ”once in a lifetime-upplevelse”, berättar Päivi Toroila.

Deltagare i Genèveskolan ska helst känna till finländska arbetslivet och fackföreningsverksamheten.
”Själv hade jag varit huvudförtroendeman på min arbetsplats i fyra år och varit aktiv. Min tidigare arbetserfarenhet hade medfört en sådan känsla att jag var redo för en internationell utmaning. Därför sökte jag till skolan”, säger Päivi.

I början av utbildningen gick deltagarna en förkurs på Runö i Sverige så svenskakunskaper är nyttiga. ”Du klarar dig med rimliga kunskaper i svenska medan i Genève är engelska ett absolut språkkrav.”

Enligt Päivi var perioden på två och en halv veckor i Genève intensiv. Under den arbetades det egentligen dygnet runt. En slutrapport skulle slutföras på två veckor och då dagarna var långa fick du också lov att utnyttja nattimmarna. Det tuffaste var kanske att det var över 30 grader i Genève och deltagarna skulle klä sig på ett visst sätt. Lämna därmed klackskorna hemma och satsa hellre på bekväma skor.

”I Genève delades vi in i grupper. Min följde med sessionerna i CAS-kommittén (Committee on the Application of Standards) – den ständiga kommitté som behandlar tillämpningen av avtal. Den arbetar med de 24 länder i världen som gör sig skyldiga till de grövsta människorättsbrotten”, beskriver Päivi.

Bland dessa 24 fanns också europeiska länder. Förenade kungariket hamnade till exempel under luppen på grund av otillräckliga sociala bidrag och social misär under EU-standarderna och Polen på grund av tvångsarbete.
”De fall som togs upp hörde till de hemskaste såsom barnarbetskraft och tvångsarbete samt arbetarskyddsbrott. Detta påverkar nog dig som människa och det stärkte ytterligare mina värderingar och tankar. Därför anser jag det vara ytterst viktigt att vi fasthåller globalt att arbetstagarrättigheter är mänskliga rättigheter och att frågor ska lösas i ett trepartssystem.”

Samtidigt som övriga världen kämpar med ofattbara problem är arbetslivsfrågorna på en relativt bra nivå i Norden enligt Päivi.
”Norden ska vara en förebild för andra och under inga omständigheter frångå någon avtalad reglering av arbetslivet eller förmåner eller skyddet av anställda.

Med tanke på politiska atmosfären i dagens värld där extrem- och övriga högern försöker totalt bryta ner ställningen för anställda är det ännu viktigare att vi kämpar för dessa frågor med näbbar och klor. Så att varken trepartssystemet eller allmänbindande karaktären försvinner”, betonar hon.

För Päivi bekräftade Genèveskolan hur viktigt det är att fackföreningsrörelsen samarbetar globalt och att nordiska samarbetet stärks.
”På flyget hem tänkte jag att bara sådan här internationell verksamhet fortsätter finns det nog hopp för världen”, minns hon.

Genèveskolan gav också möjligheter att lära känna människor, knyta vänskapsband och skapa kontakter nyttiga i arbetet. I kursen deltog människor med varierande bakgrund, ålder och bransch. Fortsätter du som medlem i organisationen har du tillgång bland annat till olika slags kurser och studieresor.
”Med en isländsk kurskamrat deltog jag i en studieresa till Palestina som Genèveskolan arrangerade i höstas.”

Päivi har många fina minnen från Genèveskolan – bland dem också ett par toppstunder. Förutom att hon träffade generalsekreteraren för ILO Guy Ryder höll Päivi ett tacktal å gruppens vägnar i FN.

”Det var första gången en finländare från Genèveskolan hade denna ära. Jag kommer fortfarande ihåg att jag avslutade mitt tal med ett citat från Martin Luther King eftersom det summerade bäst mina känslor och erfarenheter: Orättvisa var som helst är ett hot mot rättvisan överallt.”

Då Genèveskolan lägger beslag på cirka en månad av ditt liv hur ska du förbereda dig för den?
”Det kan vara ekonomiskt utmanande att delta fast förbundet betalar resekostnaderna och matpengar som motsvarar 50 schweiziska franc per dag. Blocket i Genève kräver att du är två och en halv veckor borta från arbetet. Du ska också reservera tid för nätuppgifter. Själv var jag studieledig i ungefär en månad.”

”Du kan också kontakta din fackavdelning och fråga om den kunde sponsra dig”, tipsar Päivi.

Du kan söka till Genèveskolan fram till den 31 januari. Päivi uppmuntrar alla ivriga att modigt lämna in en ansökan!

”Du klarar dig med en bra attityd och mod”, slår hon fast.

Nordiska Genèveskolan 25 april 2019–25 juni 2019

• Nordiska Genèveskolan är avsedd för aktiva inom fackföreningsrörelsen. Huvudblocket av utbildningen arrangeras i samband med det årliga arbetsmöte som Internationella arbetsorganisationen ILO håller i juni.
• Genèveskolan är en ypperlig möjlighet att studera internationaliseringen av arbetslivet tillsammans med nordiska kollegor och få information och nya instrument för sitt arbete.
• I mars/april 2019 möts de som deltar i Genèveskolan från Finland före kursen. Sammankallare är Arbetarnas Bildningsförbund.
• På våren hålls en förkurs på Runö i Sverige den 25–28 april 2019. På kursen bekantar sig deltagarna med nordiska och internationella inlärningsmiljön och arbetssätten i skolan.
• De teman som det avtalas om på förkursen (ca 30 h) studeras på distans i hemlandet i april–maj.
• Huvudkursen genomförs i samband med ILO:s arbetsmöte i Genève den 6–25 juni 2019. Kursen omfattar globala teman på ILO-mötet, föreläsningar samt diskussioner och besök.
• Sök elektroniskt till Genèveskolan år 2019 här. Ansökningstiden är 1 november 2018–31 januari 2019.

Källa: Arbetarnas Bildningsförbund.

Genèveskolan gav Päivi Toroila från PAM en möjlighet att från första parkett följa med globala samarbetet för att förbättra arbetsförhållanden på årliga arbetsmötet för Internationella arbetsorganisationen år 2017. Bilder: Päivi Toroila.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa