Nyhet - 17.04.2018 klo 15.12
Lokala avtal

Gallup om lokala avtal på arbetsplatserna

Pam ordnar även utbildning för förtroendemän i att avtala lokalt med arbetsgivaren.

Pam ordnar även utbildning för förtroendemän i att avtala lokalt med arbetsgivaren.

Lokala avtal kan ingås för att förbättra arbetsvillkor på arbetsplatsen. PAM har frågat fyra förtroendemän om lokala avtal på deras arbetsplatser.

1. Hurudana lokala avtal har ni ingått på din arbetsplats?
2. Vilket kollektivavtal tillämpas på din arbetsplats?
3. Vad kommer ni att avtala om lokalt nu när de nya kollektivavtalen har trätt i kraft?

Marcus Krogell, huvudförtroendeman, IKEA
1. De lokala avtal som vi ingått bygger långt på kollektivavtalen. Vi har till exempel en förlängd arbetstid på 10 timmar och kontorsarbetare kan även arbeta veckoslut. Därtill har vi förhandlat om matpaus på 30 minuter.
2. Hos oss tillämpas i första hand handelns kollektivavtal för försäljningspersonalen, medan man för matrestaurangens personal tillämpar kollektivavtalet inom turism-, restaurang- fritidstjänster vad gäller lönen, men till övriga delar följs arbetsvillkoren inom handeln
3. De lokala avtal som görs gäller alla IKEA varuhus och vi har ett enhetligt förfarande i alla varuhus. Framöver kommer vi bl.a. att förhandla om möjligheten att byta semesterpeng till ledighet. Arbetstagarna önskar sig även en extra kaffepaus under 10 timmars arbetsdagar. Övrigt är att trygga anställda större påverkningsmöjligheter inför arbetstursplaneringen samt införande av ett anmälningssystem där anställda kan meddela intresse för frivilligt arbete under påsken, julen med flera kyrkliga helgar.

Sanela Krak, viceförtroendeman, Andelslaget Närpes Grönsaker
1. Inga lokala avtal direkt. Den ordinarie arbetstiden är 37,5 h/vecka men vi kan ha separat avtal för säsongsarbetare på 30 h/vecka i och med att arbetet är säsongsbetonat. Vi arbetar med färska produkter och mängderna varierar periodvis.
2. Kollektivavtalet för handeln (protokollet för lagerarbetare), eftersom vi är ett packeri som packar och säljer grönsaker. 
3. Det som diskuterats är övertidsarrangemang som visserligen är frivilliga, men som sagt så följer vi löne- och andra arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Marko Pyy, huvudförtroendeman för hotell- och restaurangsidan, Kymen Seudun Osuuskauppa
1. Under de linjevisa samarbetsförhandlingarna gjorde vi ett avtal om ett utjämningssystem för längre arbetstid för arbetstagare som jobbar heltid.
I övrigt har vi inte gjort lokala avtal.
2. Kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster.
3. I enlighet med det nya kollektivavtalet bör vilotiden mellan arbetsskiften vara minst 10 timmar. Arbetstagarna har dock personligen avtalat om en kortare vilotid, 8 timmar på hotellsidan, med arbetsgivaren.

Tea Määttänen, huvudförtroendeman, ISS Palvelut Helsingfors
1. Vi har inga lokala avtal utan allt går enligt kollektivavtalet. En del av enheterna har dock egna lönetabeller, som är utöver dem i kollektivavtalet, men inget annat.
2. Kollektivavtalet inom fastighetsservicebranschen
3. Inte tillsvidare. På städsidan har vi en arbetsgrupp som samlas ihop som bäst. Arbetsgruppen kommer att diskutera närmare om tillägget för städning av kroppsvätskor. Vi får se hurudant avtal vi får förhandlat.

PAM utbildar fötroendemän i hur man avtalar lokalt! Se närmare i PAMs kurskalender.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa