Nyhet - 10.04.2018 klo 12.31
Kollektivavtalsförhandlingar

Fyra nya kollektivavtalalösningar i hamn – stora hot om försämringar i arbetsvillkoren avvärjdes

PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo påpekar att arbetsgivarnas mål på flera punkter var att rasera just den trygghet som kollektivavtalsbestämmelser och regleringar ger.

PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo påpekar att arbetsgivarnas mål på flera punkter var att rasera just den trygghet som kollektivavtalsbestämmelser och regleringar ger.

Nya kollektivavtal uppstod för anställda inom golf- och bingobranschen samt bildtillverkare, hushållsmaskins- och hushållsmaskinteknikbranschen och serviceautomatbranschen. Trots det svåra utgångsläget i förhandlingarna lyckades PAM stoppa arbetsgivarnas mål att skära ner på arbetsvillkoren och öka arbetsgivarens direktionsrätt.

PAM och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf förhandlade länge om de nya kollektivavtalen för branscherna. PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo säger att utgångsläget för förhandlingarna var svårt och att det därför drog ut på tiden att nå ett förhandlingsresultat. Arbetsgivarnas mål när det gäller kollektivavtalen för dessa branscher var ur PAMs synvinkel mycket besvärliga.

”Vi är nöjda med att vi för arbetstagarnas säkerhet lyckades komma överens om löneförhöjningarna i kollektivavtalen och det inte blev så att utdelningen av löneförhöjningar överfördes till företagsnivå för arbetsgivaren att besluta om”, konstaterar Ylitalo.

Ylitalo påpekar att arbetsgivarnas mål var att på flera punkter riva upp just den trygghet som bestämmelserna och regleringen i kollektivavtalen ger och utöka tillämpningen av lokala avtal betydligt utan samverkan.

I början av förhandlingarna hade arbetsgivarna långtgående mål om försvagningar precis som inom andra avtalsområden. Särskilt framträdande vid förhandlingsbordet var att arbetsgivaren tryckte starkt på målet att öka direktionen.

”Enligt vår mening hade ett ökat inflytande för arbetsgivaren i att genomföra lönelösningarna varit ett stort steg bakåt för arbetshälsan och en lönebildning som bygger på rättvis behandling av arbetstagare. Detta mål från arbetsgivarnas lyckades vi dock avvärja under kollektivavtalsförhandlingarna och det är jag nöjd med”, säger Ylitalo.

Ylitalo anser att de kollektivavtal som uppnåtts är rimliga. Hon säger att PAM kommer fortsätta förhandlingarna om kollektivavtalen med arbetsgivarna PALTA under våren, bland annat om kollektivavtalet för väktare och flytservicebranschen. Ylitalo förväntar sig även att de kommande förhandlingarna blir utmanande.

”Att arbetsgivarna är samordnade är uppenbart, i synnerhet vid PALTAs förhandlingsbord. Därför har det emellanåt varit omöjligt att ta hänsyn till branschspecifika aspekter i förhandlingsprocessen. Därför önskar jag att vi under de kommande förhandlingarna kan utveckla ett förhandlingsklimat som bygger på förtroende hos båda parter och att vi ökar de verkliga samarbetsmöjligheterna”, konstaterar Ylitalo.

Om avtalslösningarnas innehåll i korthet


Kollektivavtalet för golfbranschen
Kollektivavtalet för golfbranschen gäller 1.2.2018–31.1.2020. Lösningen innebär att arbetstagarnas löner höjs två gånger under avtalsperioden.
Den första tidpunkten för höjning av lönerna är den 1 maj 2018, då lönerna ökar med 1,6 procent i en allmän höjning. 0,5 procent av höjningen kan betalas i form av ett företagsspecifikt belopp om man kommer överens om det med förtroendemannen.
Tabellönerna höjs med 1,6 procent den 1 maj 2018.
2019 höjs lönerna för arbetstagare i branschen med 1,6 procent från början av mars. 0,4 procent av höjningen kan betalas i form av ett företagsspecifikt belopp om man kommit överens om det med förtroendemannen. Även tabellönerna höjs med 1,6 procent den 1 mars 2019.
Läs mer om kollektivavtalet för branschen här.

Kollektivavtalet för bingobranschen
Kollektivavtalet för dem som arbetar i bingobranschen är giltigt 1.2.2018-29.2.2020. Lösningen innebär att lönerna i branschen höjs två gånger under avtalsperioden.
Lönerna höjs med 1,6 procent genom allmänna höjningar den 1 maj 2018 och med 1,7 procent den 1 april 2019. Läs mer om kollektivavtalet här (på finska).

Kollektivavtalet för bildtillverkare
Det nya kollektivavtalet för bildtillverkare är giltigt 1.2.2018–31.1.2020. Lönerna höjs två gånger under avtalsperioden.
Lönerna höjs med 1,6 procent den 1 maj 2018. 0,5 procent av höjningen kan betalas i form av ett företagsspecifikt belopp om man kommer överens om det med förtroendemannen. Lönenivåerna och skifttilläggen höjs med 1,6 procent den 1 maj 2018.
2019 höjs lönerna med 1,7 procent den 1 april. 0,5 procent av höjningen kan betalas i form av ett företagsspecifikt belopp på det sätt man kommit överens om förtroendemannen. Lönenivåerna och skifttilläggen höjs med 1,7 procent från och med 1 april 2018.
Företagsspecifika belopp ska vid båda höjningarna bidra till att göra lönesättningen mer uppmuntrande och rättvis, och förtroendemannen får instruktioner om hur de delas ut. Läs mer om kollektivavtalet här (på finska).

Kollektivavtalet för hushållsmaskins- och hushållsmaskinteknikbranschen samt serviceautomatbranschen
Det nya kollektivavtalet för branschen är giltigt 1.2.2018–29.2.2020. Lönerna höjs två gånger under avtalsperioden.
Lönerna höjs med 1,6 procent den 1 maj 2018. 0,5 procent av höjningen kan betalas i form av ett företagsspecifikt belopp efter överenskommelse med förtroendemannen. Även lönerna och skifttilläggen i branschen höjs med 1,6 procent den 1 maj 2018.
2019 höjs lönerna med 1,7 procent den 1 april. 0,5 procent av höjningen kan betalas i form av ett företagsspecifikt belopp efter överenskommelse med förtroendemannen. Lönenivåerna och skifttilläggen höjs med 1,7 procent den 1 april 2018.
Företagsspecifika belopp som avtalas i kollektivavtalet går i första hand till höjning av lönerna för arbetstagare med lägre löner och för att minska löneskillnaderna för arbetstagare med samma arbetsuppgifter för att främja en uppmuntrande och rättvis lönesättning. Förtroendemannen får instruktioner om hur företagsspecifika belopp delas ut.
Ett nytt inslag är att man i kollektivavtalet kom överens om förfaringssätt enligt vilka arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att semesterpenningen blir till avlönad ledighet. Läs mer om kollektivavtalet här (på finska).

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa