Nyhet - 19.05.2020 klo 17.57
Samhälle

Funktionerna för att öppna restauranger beror på kunderna

På PAM ser man den gradvisa öppningen av restauranger som hoppingivande om kunderna med hjälp av begränsningar känner sig trygga och upplever det meningsfullt att återvända till restaurangerna. Om kunder återvänder till restauranger med förtroende är det troligt att restaurangdörrarna förblir öppna trots begränsningar.

Regeringen har idag lagt fram ett förslag till riksdagen som hänför sig till öppnande av restauranger. Förslaget innehåller ett antal olika bestämmelser som syftar till att säkerställa säkerheten för både kunder och personal som arbetar inom branschen. Dessa bestämmelser, som nu visas, inkluderar begränsning av öppettider till 23.00, förbjudande av buffébord och minskning av kundplatser till halva det normala antalet kundplatser på restauranger. 

”När det gäller sysselsättningen är det utmanande att begränsa kundplatserna till hälften av det normala, eftersom det också kommer att påverka antalet anställda som behövs för varje skift. På många ställen betyder det arbete med betydligt mindre kapacitet och personal än normalt,” kommenterade Annika Rönni-Sällinen, ordförande för PAM, om regeringens förslag.

"Det viktigaste för jobben och framför allt för den anställda är att regeringen har beredskapen och önskan att se över de beslut som nu fattas i två veckors perioder," fortsätter Rönni-Sällinen.

Regeringen kommer att granska verkningarna av restriktionerna för första gången under midsommarveckan. I dag har regeringens förslag varit i en remissdiskussion på riksdagens plenum varifrån det kommer att överföras till utskotten för beredning. PAM:s ordförande Rönni-Sallinen kommer också att höras av finansutskottet imorgon. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa