Nyhet - 19.03.2018 klo 13.04
Arbetsskydd

Fungerande system för att förhindra trakasserier på arbetsplatser

Fastän sexuella trakasserier redan länge varit förbjudna på arbetsplatser förekommer trakasserier fortfarande. Anvisningar finns nog.

”Det handlar om att de också ska följas”, säger arbetsmiljöexpert Seija Virta på PAM.

En dryg vecka sedan på internationella kvinnodagen sändes ett brev till ledningen på arbetsplatser. Ministrarna Jari Lindström, Pirkko Mattila och Annika Saarikko samt ledarna för alla centralorganisationer på arbetsmarknaden undertecknade detta brev som påminde om att inga som helst sexuella trakasserier kan accepteras på arbetsplatser. Så står det redan i lagen.

Brevet uppmanade arbetsplatser att kontrollera huruvida praxisen för att förebygga trakasserier och utreda uppdagade fall fungerar och är allmänt känd. För att underlätta detta har projektet Arbetsliv 2020 tagit fram instruktioner om en arbetsplats fri från trakasserier.

Den panel av förtroendevalda som FFC samlade i februari understöder uppfattningen om att praxisen måste ses över. Av paneldeltagarna berättade 54 procent att det finns anvisningar. Situationen inom servicebranscher visar dock på att anvisningar i sig inte räcker till.

Av paneldeltagarna sade 13 procent att det förekommit sexuella trakasserier på arbetsplatser de senaste 12 månaderna. Vanligast är detta inom servicebranscher (19 %). Inom dessa branscher finns också oftast anvisningar för att ingripa i trakasserier (57 %). Då trakasserier uppdagats upplever färre förtroendevalda inom servicebranscher att det ingripits i dem som sig bör (46 %). Av alla förtroendevalda bedömde 49 % att det agerats korrekt.

”Lyckligtvis verkar skillnaderna inte vara så stora mellan skilda branscher på basis av panelen. Det är ändå bekymrande att tillvägagångssätten är sämre inom servicebranscher där förtroendevalda blivit mest underrättade om trakasserier”, noterar Seija Virta.

Enligt henne är nya instruktionerna och brevet till arbetsplatser ypperliga initiativ.

”Det är viktigt att de också följs. PAM kommer naturligtvis att ta upp de nya instruktionerna i samband med alla framtida kurser och tillställningar”, berättar Seija.

Instruktionerna om en arbetsplats fri från trakasserier kan du ladda ned på finska Häirinnästä vapaa työpaikka.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa