Nyhet - 14.05.2018 klo 16.37
Lön

Frisör vann lönetvist - fallet visar hur viktig arbetstidsbokföringen är

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

Hovrättens beslut blir det slutgiltiga. Arbetsgivaren dömdes att betala över 4 700 euro lönefordringar och 17 800 euro i rättegångskostnader.

Frisören sade upp sig från sitt arbete i augusti 2015 och begärde att arbetsgivaren skulle betala hennes lönetillgodohavanden. PAM förde fallet till rätten. Idag måndag 14.5.2018 beslöt Högsta domstolen att inte bevilja arbetsgivaren besvärstillstånd som denna hade anhållit om. Det här betyder att domstolsbeslutet som hovrätten i Åbo gav hösten 2017 består, och sålunda vann kvinnan hela tvisten.

I rätten gick man igenom tvisten, en pusselbit efter en annan, när frisören hade inlett sitt arbete och vilken dag hon hade utfört kundservice. Hon arbetade även som salongsansvarig och man dryftade om huruvida hon hade rätt att hemma utföra till arbetet hörande marknadsföring och kundvärvning.

Juristen Anna Lassenius vid advokatbyrån Kasanen&Vuorinen kommenterade att det inte förekom ett egentligt rättsligt dilemma i fallet utan att frågan gällde huruvida det fanns bevis om lönefordringar eller ej.

”Arbetsgivaren hävdade att frisören inte hade arbetat utan att hon på egenhand utfört marknadsföringsarbete hemma, och vår triumf var att arbetet var överenskommet", berättar Lassenius.

Samtliga arbetsinsatser granskade bland annat utgående ifrån nätbokningarna, kassabokföringen, faktureringssystemet samt med hjälp av e-postmeddelanden. Enligt ett vittne hade man noggrannt följt upp arbetstiden på arbetsplatsen och den ifrågavarande frisören hade inte blivit beskylld för sina arbetstider. Tvärtemot framgick det i hovrätten att hon hade fått tack för sina marknadsföringsinsatser inom företaget.

Fallet visade än en gång det att arbetstagarens egen bokföring över arbetsskift är ett viktigt dokument i rätten. Enligt hovrättens domstolsbeslut som vunnit laga kraft hade frisören kunnat bevisa att hon utfört arbete minst enligt överenskomna arbetstimmar. Rätten ansåg att arbetsgivaren även konkludent accepterat att arbetstagaren utför marknadsföringsarbete hemma.

Enligt domen bör arbetsgivaren betala frisören lönefordringar som uppgår till 4 731 euro inklusive förseningsränta. Sålunda utgör kvälls-, helgdags- och lördagstillägg samt söndagsersättning under nästan två års tid 1 779 euro. I summan ingår även lönefordringar för en månad, semesterersättning och lön för väntetid. Rättegångskostnaderna som utgörde ca 17 800 euro föll även på arbetsgivarens ansvar.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa