Nyhet - 18.09.2018 klo 09.00
Politik

Friare uppsägning på småföretag skulle innebära en risk: Redan många tvisteärenden sedan tidigare

PAMs funktionärer har omkring 50 000 kontakter årligen. Bland de oenigheter som funktionärerna handhar är små företag överrepresenterade. Bild: PAMs arkiv

PAMs funktionärer har omkring 50 000 kontakter årligen. Bland de oenigheter som funktionärerna handhar är små företag överrepresenterade. Bild: PAMs arkiv

Regeringen planerar att arbetstagare på företag med mindre än 20 personer lättare ska kunna sägas upp på personliga grunder. PAMs statistik visar att man på små företag redan sedan tidigare har fler tvisteärenden än i stora företag – det är inte alla som ens är insatta i de nuvarande lagarna och kollektivavtalen.

Inom servicebranscherna uppstår det förhållandevis fler tvisteärenden på små företag än stora företag, det framgår av PAMs tvisteregister 2017. Cirka 36 procent av PAMs medlemmar arbetar på företag med under 20 anställda och 43 procent av tvisteärendena som förbundet hanterar gäller anställda på dessa företag. Antalet tvisteärenden var totalt 892.

Man kan också räkna ut att om man arbetar på ett litet företag är det cirka en tredjedel större sannolikhet för att det uppstår problem som blir till tvisteärenden än om man arbetar på ett stort företag.

På PAM var den gemensamma känslan bland de funktionärer som hanterar tvisteärenden densamma som statistiken visar: enligt dem verkar det vara fler tvisteärenden på småföretag än stora företag även på längre sikt. Enligt PAMs förhandlingschef Juha Ojala kan ett skäl vara att man i en del av småföretagen inte känner till lagar och kollektivavtal tillräckligt väl. På små företag har man ofta ingen personalchef eller annan expert på arbetslivsfrågor, säger han.
PAMs medlemmar tar kontakt med förbundet i arbetslivsfrågor cirka 50 000 gånger om året. Av de fallen registreras knappt tusen – förra året alltså exakt 892 – som tvisteärenden. Av dem går ett par hundra om året vidare till rätten. Cirka hälften av båda dessa grupper handlar just om uppsägningar.

PAMs ordförande Ann Selin konstaterade på våren att regeringens proposition skulle överföra risken med företagande på arbetstagarna och att effekterna på sysselsättningen ser osäker ut. Många forskare har likaså tvivlat om sysselsättningseffekterna.

”I modernt ledarskap ingår det att öka känslan av trygghet snarare än osäkerhet. Det får de anställa att göra bästa möjliga insats och att de engagerar sig i företaget och kan planera sitt eget liv”, sa Selin i programmet Morgonettan på Yle.

Regeringen meddelade efter budgetbehandlingen i april att de tänker införa en särskild lag som gör det enklare att säga upp anställda på företag med mindre än 20 anställda. Man har för avsikt att sänka uppsägningströskeln i situationer där grunden för uppsägning är personliga skäl, men det närmare innehållet i lagförslaget är inte känt. Regeringen hävdar att det är ett sätt att sänka tröskeln för företagen att anställa, men PAM fördömde direkt regeringens förslag i ett meddelande då man anser att det är ineffektivt och ökar ojämlikheten.

Nyheten, som publicerades ursprungligen 18.4.2018 har uppdaterats enligt dagsläget.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa