Meddelande - 05.02.2016 klo 12.29

Friare öppettider för butikerna avslöjade den mörka sidan med lokala avtal

S-gruppens anställda har fått utökade arbetstimmar, men det har även drabbat de anställda på andra butikskedjor, säger organisationsdirektör Niina Koivuniemi på Servicefacket PAM.

PAMs anställda och aktiva har åkt runt och besökt arbetsplatser över hela landet under den gångna veckan. Syftet med det har varit att ta reda på effekterna av i synnerhet de friare öppettiderna för butikerna på de deltidsanställdas arbetstid, rekryteringen av nya anställda och stämningen bland de anställda överlag. Att döma av det man sett på arbetsplatserna är det i butikerna i huvudstadsregionen som man har haft det största trycket på utökade öppettider.

Enligt Koivuniemi är problemet att rasterna mellan arbetsskiften blir alldeles för korta. Enligt henne måste exempelvis S-gruppens anställda när de ingår arbetsavtalet även underteckna ett samtycke om 7 timmars vila.

– Det går dock åt tid till arbetsresor, och om arbetsskiftet slutar klockan 23 och nästa skift börjar klockan sex på morgonen blir viloperioden minimal.
Enligt Koivuniemi bör den här typen av lokala avtal inte förekomma.

– Man talar hela tiden om vikten av lokala avtal och att de bör utökas. Här har vi nu ett exempel på vad vi inte vill se. Det här handlar inte om äkta lokala avtal, för den anställda och arbetsgivaren befinner sig inte i en jämlik ställning.

I S-gruppens butiker har de anställda i stort varit nöjda med att få utökade arbetstimmar. Enligt Koivuniemi har det dock drabbat anställda på andra butikskedjor. De små butikernas konkurrensfördel har försvunnit i och med de friare butikstiderna och har det lett till minskad försäljning i vissa butiker.

– Under arbetsplatsbesöken har det framkommit att det har varit tryck på de små företagen att förkorta öppettiderna och antalet arbetstimmar har inte räckt till för den tidigare modellen. Inte ens i större butiker har det alltid räckt med extra arbetstimmar, för arbetsskiften har i allt högre grad lagts efter varandra istället för att läggas överlappande och de anställda arbetar oftare ensamma på kvällarna. Man har dock inte satt in fler vakter.

– Brist på övervakning leder oundvikligen till mer svinn. Många anställda har även angett att de känner sig rädda när de måste arbeta ensamma sent på kvällarna, säger Koivuniemi.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa