Nyhet - 02.01.2019 klo 09.30
Politik

Från april påverkar små gig arbetslöshetsdagpenningen först när lönen betalas

Det blir enklare för deltids- och kortjobbare att hålla koll på sin ekonomi. Arbetslöshetsunderstödet minskas först när du får lön för giget.

Det blir enklare för deltids- och kortjobbare att hålla koll på sin ekonomi. Arbetslöshetsunderstödet minskas först när du får lön för giget.

Ett par ändringar i arbetslöshetsunderstödet, en höjning av lägsta pensionsåldern, en sänkning av arbetslöshetsförsäkringspremien och en höjning av arbetstagarens ArPL-avgift genomförs alla nästa år.

Inför juluppehållet antog riksdagen en hel del lagändringar som påverkar utkomsten för PAM-medlemmar.

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,5 % år 2019. Den sjunker med 0,4 procentenheter jämfört med 2018. Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften höjs åter med samma 0,4 procentenheter. Av 17–52-åriga uppbärs 6,75 % och av 53–62-åriga 8,25 %. Anställda som fyllt 63 år betalar 6,75 %.

Lägsta ålderspensionsåldern stiger med 3 månader den 1 januari. År 1956 födda kan gå i pension tidigast vid 63,5 års ålder.

Arbetslösa arbetssökande kan studera självmant med egen anmälan i maximalt 6 månader och få arbetslöshetsunderstöd under studietiden. Denna ändring träder i kraft den 1 januari. Arbetssökanden måste ha fyllt 25 år och studierna ska ge yrkesfärdigheter eller stöda företagsverksamhet. Ändringen påverkar ytterligare villkoren i aktiveringsmodellen – i fortsättningen anses självmana studier under vissa förutsättningar uppfylla aktivitetskravet.

Senare i vår träder i kraft en ändring enligt vilken småskaligt arbete påverkar arbetslöshetsförmånen först när lönen betalas. Dagpenningen sjunker därmed under den period då du får lön och inte redan under den då du arbetar. För många som arbetar deltid eller kortjobbar innebär detta regelbundnare inkomster. Mer information får du från Arbetslöshetskassornas Samorganisation och senare från Servicebranschernas arbetslöshetskassa.

Den 1 oktober 2019 utvidgas pensionsstödet till långtidsarbetslösa till personer födda före den 1 september 1958 som varit i det närmaste oavbrutet arbetslösa i fem år. För att få pensionsstöd ska du ha haft rätt till arbetsmarknadsstöd den 31 augusti 2018. I praktiken ersätts arbetsmarknadsstödet med pensionsstöd som motsvarar en full garantipension. Pensionsstöd kan du få tills du fyller 65 år.

Från den 1 januari 2019 ska arbetsgivare elektroniskt anmäla betalda löner till ett inkomstregister. A-kassorna kommer med i systemet först år 2020.

FFC:s sidor finns en mer ingående sammanställning av lagändringar år 2019.


 

 

 

 

Senaste

Mest lästa