Nyhet - 03.04.2018 klo 09.07
Arbetslöshetsskydd

Första granskningsperioden för aktiveringsmodellen över – behandlingstiderna förlängs knappt inom servicebranscher

Det demonstrerades mot aktiveringsmodellen i februari. Foto: Jukka Rapo

Det demonstrerades mot aktiveringsmodellen i februari. Foto: Jukka Rapo

Första granskningsperioden på 65 dagar för så kallade aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa är nu över. Servicebranschernas arbetslöshetskassa känner ännu inte till hur många som kommer att drabbas av nedsättningen på 4,65 %.

Direktören för kassan Markku Virtanen förväntar sig att behandlingen av ansökningar kommer att förlängas med högst några dagar.

Aktiveringsmodellen trädde i kraft i årsskiftet och hotar att nedsätta dagpenningen med 4,65 % för de arbetslösa som inte uppfyller aktivitetskraven enligt lagen. Hur många kommer då att drabbas i Servicebranschernas arbetslöshetskassa?

”Det vet vi ännu inte fastän första granskningsperioden på 65 dagar är nu över”, berättar direktören för kassan Markku Virtanen.

”Exakta antalet blir klart först efter att vi fattat beslut en viss tid efter första perioden. Det droppar in ansökningar under hela april – alla inlämnas inte på en gång. Efter första maj vet vi sedan exakta resultatet av första granskningsperioden”, förklarar Markku.

”En ganska stor och hela tiden ökande del av dem som får dagpenning från Servicebranschernas a-kassa arbetar deltid och får jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Av dem kan i praktiken alla förväntas uppfylla kravet i aktiveringsmodellen att du arbetar i minst 18 timmar under granskningsperioden på 65 dagar. För tillfället utgör de runt 35 % av mottagarna av dagpenning och nedsättningen gäller därmed åtminstone inte merparten av dem”, slår Markku fast.

Antalet mottagare av jämkad dagpenning kunde till och med tänkas öka just på grund av kraven i aktiveringsmodellen, vilket dock inte är självklart eftersom deras andel av mottagarna av dagpenning från kassan också annars ökat en längre tid.

Aktiveringsmodellen har befarats förlänga behandlingen av ansökningar eftersom den orsakar extra arbete för a-kassor. Detta är sant men enligt Markku Virtanen förlängs behandlingstiderna snarare med några dagar än veckor.

Servicebranschernas arbetslöshetskassa har tagit i bruk en ny version av betalningsapplikationen som bland ansökningarna delvis automatiskt plockar fram dem som ska granskas enligt kraven i aktiveringsmodellen. Först följer den därmed med de fall där kassan måste fatta ett beslut om att nedsätta dagpenningen. I framtiden plockar applikationen också fram de fall där nedsättningen fortsätts eller dagpenningen återställs om aktivitetsvillkoret uppfyllts. Tack vare automatiken minskar merarbetet för handläggarna på kassan. Situationen underlättas dessutom av att arbetslösheten generellt sjunker inom servicebranscher.

”Några enstaka längre fördröjningar kan naturligtvis alltid uppstå”, beklagar Markku.

Som vanligt får mottagarna av dagpenning ett meddelande om beslutet från kassan. Meddelanden sänds allteftersom beslut fattas. Enligt färskaste uppgifterna (februari) fick cirka 16 600 personer dagpenning från Servicebranschernas arbetslöshetskassa – av dem runt 5 700 jämkad dagpenning.
FPA följer med aktiviteten bland arbetslösa som får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning. Tidningen Aamulehti skrev förra veckan att enligt då tillgängliga uppgifter hade endast 46 procent av dessa arbetslösa uppfyllt aktivitetskravet i början av året. Övriga kan därmed drabbas av en nedsättning.

Eftersom så gott som samma andel hade uppfyllt kravet också ifjol enligt uppgifter som FPA offentliggjort verkar aktiveringsmodellen därmed ha misslyckats med att aktivera arbetslösa.

Aktivitetskravet kan du uppfylla antingen genom att arbeta i 18 timmar under en period på 65 vardagar, det vill säga cirka tre månader, arbeta som företagare eller delta i sysselsättningsfrämjande service som arbets- och näringsbyråer arrangerar. Nedsättningen gäller nästa granskningsperiod och stödet återställs efter den om du uppfyller aktivitetskravet under perioden.

Fackförbunden – bland dem PAM – har motsatt sig aktiveringsmodellen eftersom den skär ned utkomstskyddet för arbetslösa – dessutom i flera fall på grund av orsaker som arbetslösa själva inte kan påverka. Inom alla regioner finns det helt enkelt inte lediga jobb och arbets- och näringsbyråernas tjänster är bristfälliga inom många regioner.

I februari protesterades det mot lagen med en stor demonstration och arbetsnedläggelser. Dessutom har det också tagits ett medborgarinitiativ för att upphäva lagen. Initiativet samlade över 140 000 namnteckningar och behandlas senare av riksdagen. PAM:s centralorganisation FFC har föreslagit en mer sporrande sysselsättningsmodell i stället för aktiveringsmodellen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa