Nyhet - 10.07.2018 klo 14.58
Lagstiftning

Förslaget till ändring av semesterlagen gick ut på remiss

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

Enligt arbets- och näringsministeriets förslag skulle arbetstagaren få utökad rätt till fyra veckors semester med lön under sjukdomstid och medicinsk rehabilitering.

Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp som utreder arbetstidslagstiftningen har gjort ett förslag till ändring av semesterlagen som nu går vidare på remiss.
I förslaget skulle rätten till så kallade tilläggsdagar som komplement för semestern tillföras ifall att arbetstagaren till följd av frånvaro som beror på sjukdom eller medicinsk rehabilitering inte har hunnit tjäna in 24 semesterdagar.

Löntagarförbundens centralorganisationer FFC, AKAVA och STTK välkomnar arbetsgruppens förslag men ser de nya tilläggsdagarna som är komplement till årssemestern som problematiska i och med att arbetstagare inte tjänar in semester eller pension på basis av dem. I enlighet med internationella förpliktelser som Finland följer bör man räkna frånvaron som beror på sjukdom som tid i arbete, medan arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp i sitt betänkande betraktar de föreslagna tilläggsdagarna varken som tid i arbete eller tid som berättigar till semester.

Löntagarförbundens centralorganisationer kräver att förslaget ändras så att arbetstagarna, istället för en separat ersättning i enlighet med förslaget, ges rätt till semesterlön även under frånvaro till följd av förlängd sjukdomstid eller medicinsk rehabilitering.

Till att börja med var avsikten att genomföra en totalreform av semesterlagstiftningen, vilken arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp avstod ifrån på våren. Istället gör man nödvändiga ändringar i lagen så att denna uppfyller de minimikrav som ställs i avgöranden av EU-domstolen.

Arbets- och näringsministeriet har skickat arbetsgruppsbetänkandet på remiss 4.7.2018 via webbtjänsten Utlåtande.fi. Utlåtanden kan lämnas in via tjänsten fram till 15.8, varefter behandlingen av semesterlagen fortsätter. Den nya lagen avses träda i kraft den 1 april 2019.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa