Nyhet - 05.02.2020 klo 17.55
Kollektivavtalsförhandlingar

Förlikningsprocesserna sätter igång den här veckan inom såväl handeln som fastighetsservicebranschen

Bild: GettyImages.

Bild: GettyImages.

PAM inledde förlikningen med Finsk Handel i dag på onsdag. På fredag träffar PAM Fastighetsarbetsgivarna rf hos riksförlikningsmannen.

I förlikningen söks lösningar för förhandlingssituationen som låst sig. PAM:s önskemål är att få gå genuina branschvisa förhandlingar med arbetsgivarförbunden, där man kan överenskomma om frågor som har betydelse för branschen och inte på basis av koordineringsvillkoren från Finlands Näringsliv EK:s håll.

Kollektivavtalet för både handeln och fastighetsservicebranschen utgick 31.1.2020, då PAM:s styrelse avbröt förhandlingarna som pågått i januari eftersom de inte hade framskridit.

Måndag 3.2 informerade PAM om att strejker inleds inom handeln och fastighetsservicebranschen vecka 8.

Förlikningen inom handeln fortgår måndag 10.2 och fredag 7.2 träffar PAM Fastighetsarbetsgivarna för första gången på förlikningsmannens kontor.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa