Nyhet - 27.02.2018 klo 00.20

Förlikningsförslag inom fastighetsservicebranschen

Riksförlikningsman Minna Helle har gett ett förlikningsförslag till arbetskonflikten inom fastighetsservicebranschen. Senast på onsdag bör parterna meddela åt riksförlikningsmannen om de accepterar eller förkastar förlikningsförslaget.

Kollektivavtalsförhandlingarna har pågått under ledning av riksförlikningsmannen eftersom förhandlingarna i annat fall inte skulle ha avancerat tillsammans med Fastighetsarbetsgivarna rf.

Efter ett flertal träffar med riksförlikningsmannen har Minna Helle nu gett ett förlikningsförslag som bör besvaras senast onsdag 28.2 kl. 16.

PAMs branschvisa kommittée inom fastighetsservicebranschen och förbundets styrelse behandlar förslaget och ger sitt svar till riksförlikningsmannen inom angiven tidsfrist.

Ifall att ett förlikningsförslag inte godkänns, inleds en tvådagars strejk som berör omkring tusen städare och fastighetsskötare torsdagen den 1 mars.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa