Nyhet - 06.11.2018 klo 23.42
Kollektivavtalsförhandlingar

Förlikningsförslag i arbetstvisten inom bevakningsbranschen

Riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala gav i dag på tisdag ett förlikningsförslag i arbetstvisten inom bevakningsbranschen. Parterna bör ge sitt svar till förslaget senast torsdag 8.11 kl. 9.

Arbetstvisten medlades fram till och med midnatt på tisdagen. Riksförlikningsmannen gav på slutrakan ett förlikningsförslag till Servicefacket PAM och Servicebranschernas arbetsgivare Palta. Parterna bör ge sitt svar senast torsdag 8.11 kl. 9.

Parterna kan endera acceptera eller förkasta det förlikningsförslag som riksförlikningsmannen ger. Innehållet i förslaget offentliggörs inte förrän parterna har gett sitt svar till riksförlikningsmannen.

PAM har utfärdat strejkvarsel till fredag 9.11 kl. 14 för strejken som inleds vid Prevent Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy. Ifall att förlikningsförslaget godkänns, annulleras den här strejken och övriga strejker som redan har utfärdats.

Branschen har varit i avtalslöst tillstånd sedan 1.5.2018, då den förra avtalsperioden utgick 30.4.2018. Inom ramen för bevakningsbranschens kollektivavtal finns omkring 8500 arbetstagare, som arbetar bland annat som säkerhetsvakter, säkerhetskontrollörer och värdetransportchaufförer. Avtalet är allmänt bindande. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa