Nyhet - 07.12.2017 klo 16.21
Kollektivavtalsförhandlingar

Förlikningen ledde inte till resultat på torsdagen - de första utestängningarna från arbete inleds på fredag

PAMs förhandlare och MaRas förhandlare, som representerar arbetsgivarna, har under torsdag varit i förhandlingar hos förlikningsmannen. Ett förlikningsresultat har inte uppnåtts. Det här betyder att lockouten, som arbetgivarna utlyst inleds under morgondagen, fredag 8.12 på de första orterna inom skidcenter- och programservicebranschen.

En förlikning under ledning av Minna Helle fortsätter åter måndag 11.12 klo 12. PAMs ordförande Ann Selin kommenterar inte efter dagens förlikning om förhandlingsparterna är långt ifrån varandra eller inte.

"Vi kan inte i detta skede berätta om förlikningens skeden eller om innehållet, eftersom vi kommit överens om detta", säger Selin.

Under morgondagen riktar sig lockouten mot skidcenterbranschens Laplands Hotels Oy och Ylläs-Ski Oy.

En utestängning från arbetetet har även utlysts inom programservicebranschen och den gäller för Laplands Safaris SL i Kemi och Laplands Safaris AC i Rovaniemi.

Lockout är en synneligen ovanlig stridsåtgärd från arbetgivarhåll, där arbetstagaren förhindras att komma på arbete och lönebetalningen avbryts.
Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf har meddelat att lockouten riktar sig till PAMs medlemmar. Utestängningen är inte fortgående utan pågår två dagar per gång på namngivna platser. På varje plats pågår lockouten två dagar. Även under lördag och söndag fortsätter utestängningarna.

MaRa avbröt förhandlingarna 14.11, då PAM hade velat fortsätta förhandlingarna.
MaRa meddelade som orsak till lockouten att de önskar förhandla on lönetvisten hos riksförlikningsmannen före årets huvudsäsong inleds, med andra ord julen.

Allmänna frågor och svar och ansökan av stridsåtgärdsunderstöd hittar du här.

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa