Nyhet - 26.02.2018 klo 10.09
Kollektivavtalsförhandlingar

Förhandlingsveckan startade med förhandlingsträff inom handeln samt med förlikning inom fastighetsservicebranschen

Torsdag 1.3 inleds ett begränsat arbetsstopp - strejk - inom fastighetsservicebranschen om inte arbetskonflikten löses före det. Bild: gettyimages

Torsdag 1.3 inleds ett begränsat arbetsstopp - strejk - inom fastighetsservicebranschen om inte arbetskonflikten löses före det. Bild: gettyimages

Idag 26.2 accelererar veckan med kollektivavtalsförhandlingar igång hastigt med handelns förhandlingar och den fortgår inom fastighetsservicebranschen i förlikningens tecken på eftermiddagen. Torsdagen den 1 mars påbörjas det begränsade arbetsstoppet inom fastighetsservicebranschen, om man inte når en uppgörelse i förlikningen tills dess.

Måndag 26.2 möts förhandlingsparterna inom handeln vid förhandlingsbordet.

PAM och representanter från arbetsgivarsidan Finsk Handel har trots avbrottet i förhandlingarna återupptagit kontakten med varandra.
"Vi har fört diskussioner med arbetsgivarförbundet i god anda, även om vi inte förhandlat per se under en veckas tid. Vår målsättning är att via förhandlingar nå ett resultat och därför är det bra att vi träffas på måndag", berättade PAMs ordförande Ann Selin förra torsdagen.
Förhandlingarna var redan på god väg då parterna gemensamt konstaterade att förhandlingarna avbryts.

På måndag eftermiddag fortsätter förlikningen inom fastighetsservicesektorn.

I morgon tisdag 27.2 förhandlar förbundet om arbetsvillkor för både operans och apoteksbranschens anställda. PAMs kollektivavtal för apoteksanställda tillämpas för läkemedelsarbetare, tekniska arbetstagare, farmanomer, kontorsarbetare samt för apotekens egna städare.

Kollektivavtalet för Finlands nationalopera och dess arbetsvillkor tillämpas efter att avtalet är undertecknat på alla de tekniska smågruppernas arbetstagare och förmännen samt mästarna vid operan. Arbetstagarna inom smågrupperna arbetar bland annat som ljus- och ljudoperatörer, maskerare, frisörer, vaktmästare samt som scenografer.

På tisdagen förhandlar man dessutom inom specialbranscherna som berör kopierings- och utmatningsområdet, bildframställare, specialindustrin samt hushållsmaskins- och hemelektronikservice samt serviceautomatbranschen. Förhandlingarna pågår inom varje bransch separat eftersom PALTA inte velat förhandla om ett gemensamt ramavtal, i enlighet med PAMs önskemål, för alla branscherna samtidigt.

Onsdag 28.2 förhandlar man om de nya arbetsvillkoren för arbetstagare inom nöjes-, tema- och äventyrsparker. Förhandlingarna flyttades från förra fredagen till den här veckans onsdag 23.2.

Vid den senaste träffen behandlade parterna varandras textmålsättningar. Kollektivavtalet för arbetstagare vid nöjes-, tema- och äventyrsparker är allmänt bindande, vilket innebär att det tillämpas för alla arbetstagare som jobbar vid nöjes-, tema- och äventyrsparker. Inom avtalsområdet finns omkring 800 arbetstagare.

Torsdag 1.3 inleds det begränsade arbetstoppet inom fastighetsservicebranschen ifall att ett avtal inte föds före detta. Strejken som pågår under två dygn genomförs på olika platser inom 12 företag. Du kan se strejkplatserna här (på finska).

Fredag 2.3 fortsätter förhandlingarna av arbetsvillkoren för Avecras tågservicepersonal. I förhandlingarna fokuserar parterna på att diskutera lönerna som följande. Det företagsspecifika arbetsavtalet för Avecra tillämpas för omkring 200 anställda.

Söndag 25.2 nådde man ett förhandlingsresultat inom turism-, restaurang- och fritidstjänster. Innehållet i kollektivavtalet informeras efter det att den branschvisa kommittéen och förbundets styrelse har behandlat resultatet.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa