Nyhet - 25.02.2019 klo 17.12
Kollektivavtalsförhandlingar

Förhandlingsresultat om tågpersonalens löner

Förhandlingarna hölls på en aningen avvikande plats, nämligen på tåget. Med och förhandlade var Pauliina Latosaari, Janne Kiiskinen, Jaakko Rantala, Sirpa Moilanen, Raimo Hoikkala och Kimmo Vanhala. Bild: Liisa Takala

Förhandlingarna hölls på en aningen avvikande plats, nämligen på tåget. Med och förhandlade var Pauliina Latosaari, Janne Kiiskinen, Jaakko Rantala, Sirpa Moilanen, Raimo Hoikkala och Kimmo Vanhala. Bild: Liisa Takala

Ett förhandlingsresultat har uppnåtts om lönerna för Avecra Oy:s tågpersonal.

PAM har tillsammans med Turism- och restaurangförbundet MaRa rf uppnått ett förhandlingsresultat angående lönerna för Avecras tågpersonal. Förhandlingsresultatet för en lönelösning gäller för tiden 1.5.2019–31.3.2020. Som följande behandlar förbundens förvaltningar resultatet. För PAM:s del innebär detta bland annat behandling i branschkommittéen och PAM:s styrelse. Innehållet i förhandlingsresultatet offentliggörs inte förrän förvaltningarna behandlat det. Själva kollektivavtalet för Avecras tågpersonal har redan tidigare avtalats.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa