Nyhet - 16.02.2020 klo 18.30
Kollektivavtalsförhandlingar

Förhandlingsresultat inom fastighetsservicebranschen

PAM och arbetsgivarnas respresentant Fastighetstjänster rf har nått ett förhandlingsresultat angående kollektivavtalet inom fastighetsservicebranschen. Som följande behandandlas förhandlingsresultatet i PAM:s förvaltningar måndag 17.2.

Förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen som pågick hela veckoslutet ledde till ett förhandlingsresultat mellan parterna. Måndag 17.2 sammanträder såväl branschkommittéen inom fastighetsservice samt PAM:s styrelse för att behandla resultatet.

Efter såväl PAM:s som arbetsgivarförbundet behandling vet vi ifall strejkerna som PAM har utlyst börjar tisdagen 18.2 kl. 06.00.

Kollektivavtalet inom fastighetsservicebranschen utgick i slutet av januari. Kollektivavtalet tillämpas för över 50 000 branschanställda. Till branschuppgifterna hör bland annat rengörings- och städuppgifter, uppgifter inom fastighetsskötel, tekniska serviceuppgifter, utrymmestjänster och grönområdesskötsel. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa