Nyhet - 25.02.2018 klo 16.00
Kollektivavtalsförhandlingar

Förhandlingsresultat har uppnåtts inom turism-, restaurang- och fritidstjänster

PAM och arbetsgivarförbundet MaRa träffades på söndag 25.2.

Parterna nådde ett förhandlingsresultat om det återstående i kollektivavtalsförhandlingarna inom turism-, restaurang- och fritidstjänster. Som följande behandlar förbundens styrelser förhandlingsresultatet vid sina respektive möten.

PAM informerar om avtalsinnehållet omgående efter att den branschvisa kommittén och förbundets styrelse har behandlat och godkänt förslaget.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa