Nyhet - 28.03.2018 klo 18.35
Kollektivavtalsförhandlingar

Förhandlingsresultat har uppnåtts inom PALTAs olika branscher

Nya arbetsvillkor skymtar inom följande branscher: telefontjänster och kontaktcenter, golfområdet, bingohallar, bildframställningen, hushållsmaskins- och hemelektronikservice samt serviceautomatbranschen.

Nya arbetsvillkor skymtar inom följande branscher: telefontjänster och kontaktcenter, golfområdet, bingohallar, bildframställningen, hushållsmaskins- och hemelektronikservice samt serviceautomatbranschen.

PAM och Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf har på onsdag 28.3 nått ett förhandlingsresultat vad gäller arbersvillkor för fem olika branscher. Därtill har man nått ett löneresultat för biografarbetstagarna.

Efter diverse olika diskussioner med avtalsparten PALTA fick kollektivavtalsförhandlingarna fart igen. Mellan parterna föddes förhandlingsresultat för fem kollektivavtal.

Nya arbetsvillkor skymtar sålunda inom följande branscher: telefontjänster och kontaktcenter, golfområdet, bingohallar, bildframställningen, hushållsmaskins- och hemelektronikservice samt serviceautomatbranschen. Därtill uppnåddes ett löneresultat för biografarbetstagarna.

Som följande tas respektive parts förvaltning sig an förhandlingsresultatet för beslut. I PAM innebär detta att branschkommittéen och förvaltningarna behandlar resultatet och därefter PAMs styrelse. Närmare tidtabell finns inte i detta skede.

Ifall att förvaltningarna godkänner förhandlingsresultatet, föds ett nytt kollektivavtal. Ifall att förvaltningarnar förkastar resultatet, fortgår förhandlingsprocessen. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa