Nyhet - 15.03.2018 klo 14.07
Kollektivavtalsförhandlingar

Förhandlingsresultat för nöjes-, tema- och äventyrsparker

PAM och arbetsgivarnas MaRa har nått ett förhandlingsresultat för kollektivavtalet inom branschen.

Innehållet i förhandlingsresultatet kan i detta skede inte offentliggöras förrän det har behandlats i respektive parts förvaltningsorgan. För PAMs del innebär detta bland annat att branschkommittéen och PAMs styrelse ska behandla resultatet. I detta skede har vi inte vetskap om tidpunkterna för dessa sammanträden.

Nöjes-, tema- och äventyrsparkernas kollektivavtal är allmänt bindande, det vill säga att avtalet följs av arbetstagare vid samtliga nöjes-, tema- och äventyrsparker. Omkring 800 arbetstagare omfattas av kollektivavtalet.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa