Nyhet - 22.01.2018 klo 09.00
Kollektivavtalsförhandlingar

Förhandlingarna om kollektivavtal fortsätter - i avtalen bestäms minimivillkor som bör följas i arbetet

PAM förhandlar som bäst om kollektivavtal för ett flertal branscher tillsammans med arbetsgivarförbunden. I kollektivavtalen kommer man överens om branschvisa löner, arbetstider, tiden för sjukledigheter, helgdagsersättningar och övriga minimivillkor som arbetsgivaren bör tillämpa på alla sina arbetstagare.

PAM har träffat de olika branschernas arbetsgivarförbund som representerar företagen ofta under den gångna veckan. I kollektivavtalsförhandlingarna presenterar såväl PAM som arbetsgivarnas förhandlare sina egna målsättningar i kollektivavtalen, varefter man försöker på basis av dessa hitta en lösning
för den nya avtalstiden. De ifrågavarande förslagen kan exempelvis hänföra sig till löner, tillägg och arbetstider, som bägge parterna oftast har en egen och beroende på sak, från varandra avvikande åsikt.

Den här veckan fortsätter avtalsförhandlingarna inom bland annat turism, restaurang och fritidstjänster för branschens arbetstagare och förmän direkt på måndag 22.1. Arbetsvillkoren som tillämpas inom handeln tas till behandling mellan parterna på nytt torsdag 25.1. Kollektivavtalsförhandlingarna för fastighetsservicebranschens arbetstagare fortsätter och parterna träffas följande gång fredag 26.1

Utöver det här fortsätter likaså de övriga kollektivavtalsförhandlingarna. Kollektivavtalet för apotekens arbetstagare, som tillämpas på bland annat läkemedelsarbetare, läkemedelstekniker, tekniska arbetstagare, farmanomer, kontorsarbetare och apotekens egna städare kommer till behandling tisdag 23.1.

Onsdag 24.1 fortsätter förhandlingarna för det företagsspecifika kollektivavtalet för Finlands Nationalteter. Det här kollektivavtalet berör den tekniska personalen vid teatern. Torsdag 25.1 förhandlas däremot om lönerna för biografanställda samt förhandlingarna om ett företagsspecifikt kollektivavtal fortsätter för den tekniska personalen vid Finlands nationalopera.

Även kollektivavtalet för Avecras tågpersonal behandlas den här veckan i den branschvisa avtalskommittéen som sammanträder tisdag 22.1. 

Den branschvisa avtalskommittéen är PAMs berednings- och expertgrupp som vanligtvis består av branschernas förtroendemän och aktiva från olika delar av Finland.

Nu pågår en förbundsvis kollektivavtalsrunda, vilket innebät att arbetstagar- och arbetsgivarförbunden förhandlar om löneförhöjningar och arbetsvillkor sinsemellan och inte centralorganisationerna.

Nyheten har korrigerats 22.1 kl. 10.19: Datum har bytts för avtalsförhandlingarna vad gäller fastighetsservicebranschen och handeln. Därtill har tipunkterna för kollektivavtalsförhandlingarna vid Finlands Nationalteater och Finlands nationalopera lagts till.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa