Nyhet - 20.01.2020 klo 11.10
Kollektivavtalsförhandlingar

Förhandlingarna om handel och fastighetsservice intensifieras – också andra avtal går ut i månadsskiftet

Vecka 4 är en livlig förhandlingsvecka inom handel och fastighetsservice. Det arbetas också flitigt med företagsspecifika avtal.

Denna vecka förhandlar PAM med tre arbetsgivarförbund om anställnings- och lönevillkoren inom sju PAM-branscher. En full förhandlingskalender och att avtalsperioderna för sex branscher går ut i månadsskiftet förebådar intensiva förhandlingar.

Inom handel fortsätts egentliga förhandlingarna först onsdagen 22 januari och därefter fredagen 24 januari.  Förra veckan tillsattes arbetsgrupper för att dryfta bland annat lokala avtal och ställningen för förtroendemän. Tisdagen 21 januari förhandlar fastighetstjänstebranschen för tredje gången under denna förbundsomgång. Enligt plan fortsätts förhandlingarna i slutet av veckan torsdagen 23 januari.

Golfbranschen inleder sina förhandlingar måndagen 20 januari. Likaså förhandlar kundservice och telemarketing på fredag.

Under veckan arbetas det också med företagsspecifika avtal. Avtalet för Veikkaus dryftas på tisdag, arbetstagare på Alko på torsdag och tekniska grupper på Finlands Nationalopera på fredag.

Under veckan sammanträder tre branschkommittéer där förtroendemän och aktiva går igenom förhandlingsläget och utsikterna för sin bransch. Branschkommittén för biografer håller ett möte på måndag, fastighetsservice på tisdag och handel på torsdag.
Inom varje bransch finns specifika frågor men en gemensam nämnare utgörs av viljan att via förhandlingar slopa årliga arbetstidsförlängningen på 24 timmar enligt konkurrenskraftsavtalet. I detta skede kan arbetsplatser stöda avtalsrörelsen till exempel genom att underteckna vädjan mot förlängningen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa