Nyhet - 26.01.2018 klo 09.31
Kollektivavtalsförhandlingar

Förhandlingarna om arbetsavtalen mellan de tekniska smågrupperna och tekniska förmännen och mästarna vid Finlands Nationalopera fortgår

Förhandlingarna angående det företagsspecifika kollektivavtalet vid Finlands nationalopera fortsatte igen igår 25.1 mellan PAM och arbetsgivarförbundet PALTA.

Kollektivavtalsförhandlingarna har rullat aningen vidare. Arbetgivarförbundet PALTA presenterade sina egna målsättningar i kollektivatalet förra veckan, PAM hade redan tidigare redogjort för sina egna.

”Vi förhandlade igår i två etapper på eftermiddagen. På kvällen fortsatte vi förhandlingarna med arbetsgivarna fram till 22. Vi har granskat även arbetsgivarens
förslag. Igår lade även arbetsgivaren fram sitt löneförslag, vilket vi ännu inte har kommenterat från PAMs håll", berättade avtalsexperten Tarja Pajuniemi.

Arbetet med att paketera kollektivavtalet fortgår.

”Nu är vi i en sådan situation i förhandlingarna, där vi försöker hitta eventuella lösningar för bägge parterna. Löneuppgörelsen är den som man oftast allra sist förhandlar om. Arbetet fortsätter intensivt i bakgrundsgrupperna och vi arbetar på att nå våra målsättningar. Följande förhandling strävar vi till att hålla samma tid nästa onsdag", berättar Pajuniemi.

Då förhandlingsparterna når konsesus i förhandlingarna föds ett förhandlingsresultat. Förhandlingsresultatet innebär dock inte ännu att kollektivavtalet godkänns.
Förhandlingsresultatet presenteras åt bägge parternas förvaltningar.

”Först efter det här när förslaget till ett nytt kollektivavtal har godkännts av båda förbunden, är förhandlingarna avslutade", konstaterar Pajuniemi.

Kollektivavtalet vid Finlands nationalopera och överenskomna arbetsvillkor tillämpas efter att ett avtalsresultat nåtts på alla de tekniska smågruppernas arbetstagare och förmännen samt mästarna vid operan. Smågruppernas arbetstagare jobbar bland annat som ljud- och ljustekniker, maskerare, frisörer, vaktmästare och scenbyggare.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa