Nyhet - 23.11.2017 klo 15.11
Kollektivavtalsförhandlingar

Förhandlingarna inom skidcenter- och programservicebranscherna inleds 28 november

Riksförlikningsmannen får inom kort gäster. Bild: Mikko Stig / Lehtikuva

Riksförlikningsmannen får inom kort gäster. Bild: Mikko Stig / Lehtikuva

Riksförlikningsmannen Minna Helle har kallat PAM och arbetsgivarförbundet MaRa till en förlikning. Orsaken till detta är onsdagens meddelande om lockout som kom från arbetsgivarhåll.

Riksförlikningsmannen Minna Helle har kallat PAM och arbetsgivarförbundet MaRa till en förlikning. Orsaken till detta är onsdagens meddelande om lockout som kom från arbetsgivarhåll.

Utestängningen från arbete som berör skidcenter och programservicebranscherna, tvingar parterna i arbetstvisten, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf och Servicefacket PAM rf, till ett medlingsmöte under ledning av en tredje part. Riksförlikningsman Minna Helle har i dag bjudit in parterna att förhandla på förlikningsmannens byrå 28.11.

Onsdagen den 22 november 2017 varslade Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf om en lockout som gäller enskilda dagar och sammanlagt 27 företag med medlemmar i Servicefacket PAM rf. En vecka tidigare hade MaRa avbrutit arbetskollektivavtalsförhandlingarna. PAM hade varit villig att fortsätta förhandlingarna som hunnit pågå endast en kort tid.

"Jag hade hoppats att vi hade kunnat förhandla i konstruktiv anda och med hänsyn till förbundsspecifika förhandlingar, som utgår ifrån behoven på området och det ekonomiska läget", konstaterade PAMs ordförande Ann Selin i ett meddelande från fackförbundet igår.

PAMs styrelse behandlar ärendet även nästa tisdag 28.11 då förlikningen inleds.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa