Meddelande - 06.05.2020 klo 18.21
Politik

Föreslagna stödet lindrar krisen inom restaurangbranschen

Marinregeringen berättade 6 maj att den avtalat om en modell för att stöda restauranger. Restaurangerna stängdes med en statsrådets förordning i början av april. PAM hoppas att stödet till restauranger är tillräckligt för att säkra arbetstillfällen och trygga företagen inom branschen.

Regeringen har meddelat att den kommer att lämna riksdagen en proposition om restaurangstödet inom de närmaste dagarna. Det stöd som nyss offentliggjordes och ska behandlas av riksdagen är tudelat – kompensation för fasta kostnader och stöd till att återanställa personal. Tidigare denna vecka meddelades att restauranger kan behärskat öppna sina dörrar från och med 1 juni.

Turism- och restaurangbranschen sysselsätter runt 90 000 personer. Enligt färskaste PAM-konjunkturbarometern är för tillfället hela två tredjedelar av dem permitterade.

PAM har flera gånger krävt snara beslut om stöd till restaurangbranschen för att undvika en konkursvåg. Efter lång väntan lämnar regeringen nu en proposition om restaurangstöd som får också beröm av PAM-ordföranden Annika Rönni-Sällinen. 

”Regeringen har försökt göra allt ordentligt och vi är tacksamma över att stöd äntligen introduceras eftersom det verkligen behövs inom branschen. Vi hoppas att stödet genomförs snabbt och problemfritt”, kommenterar hon.

”Förhoppningsvis har detta dröjsmål på flera veckor ännu inte hunnit förorsaka konkurser inom branschen utan att stödet når ut till alla som behöver det. Regeringen måste dock förbereda sig för att nuvarande stödet inte nödvändigtvis räcker till om antalet sökande och kostnaderna är större än förväntat. Då behöver branschen mer stöd”, fortsätter Annika Rönni-Sällinen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa