Nyhet - 03.03.2016 klo 10.59

Förbundet beslutar i vår om den nya centralorganisationen

Man söker redan efter lokaler i centrala Helsingfors till den nya centralorganisationen.

Man söker redan efter lokaler i centrala Helsingfors till den nya centralorganisationen.

Man håller för närvarande på att leta efter lokaler till den nya centralorganisationen som sammanför FFC och STTK. FFC har just nu sin verksamhet i Hagnäs i Helsingfors.

Ytterligare ett steg har tagits mot att förverkliga den nya centralorganisationen. Representanter för 49 fackförbund godkände på onsdagen utredningarna, strategin och den fastställda budgeten för 2016 för projektet.

Utredningarna har handlat om målsättningar inom bland annat utbildnings-, sysselsättnings- och näringslivspolitik samt ekonomi och kommunikation.

– Våren är avgörande för grundandet av den nya centralorganisationen. Nästa steg är att innehållet behandlas av förbundens styrelser, berättade styrgruppens ordförande, JHL:s ordförande Jarkko Eloranta i ett meddelande.

Projektets styrgrupp sammanträder återigen torsdag nästa vecka för att fatta de sista besluten om förvaltningsmodell och medlemsavgift. Projektets projektledare Juha Heikkala betonar att det fortfarande finns detaljer att jobba på.

 – Nu filar vi på det sista, säger Heikkala.

På våren sammanställer vi stadgarna för den nya centralorganisationen. Det är meningen att avsiktsavtalet ska undertecknas den 1 juni.

Alla medlemsförbund i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC och Tjänstemannacentralorganisationen STTK samt två förbund från arbetsmarknadsorganisationen för högutbildade löntagare Akava är med i projektet. Dessutom är tio så kallade "vilda föreningar”, som inte tillhör någon centralorganisation, med i projektet.

I praktiken leder det till att FFC och STTK slås samman och Akava blir den andra centralorganisationen för arbetstagare. Med den stora centralorganisationen vill man få större styrka i förhållande till Finlands Näringsliv EK, som representerar arbetsgivarna och består av 27 medlemsförbund.

Organisationen skulle representera 1,7 miljoner arbetstagare och egenföretagare.


Söker efter lokaler


Man söker redan efter lokaler i centrala Helsingfors till den nya centralorganisationen. I fortsättningen kommer man att se mindre av det välbekanta huset bredvid Hagnäs torg där FFC har sina lokaler idag. STTK:s lokaler ligger i Aikatalo på Mikaelsgatan.

– Vi gör en kartläggning av lokalerna, för det är meningen att centralorganisationen ska inleda sin verksamhet i början av 2017, säger Heikkala.

Det finns ett stort intresse för vem som ska bli ordförande för den nya centralorganisationen.

 – Det har inte pratats om ordföranden inom ramen för projektet. Men det talas naturligtvis om det på gator och i gränder, säger Heikkala.

 

 

uutisen-teksti: Marja Ikkala

 

Senaste

Mest lästa