Nyhet - 27.03.2020 klo 14.13
Arbetslivet

För tillfället viktigast att säkra arbetstillfällen – alla parter mycket tillmötesgående i lokala avtal

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

På servicearbetsplatser fattas nu kreativa och modiga beslut för att säkra arbetstillfällen, berättar Jyrki Sinkkonen på PAM.

”Ett gemensamt externt hot”, säger Jyrki Sinkkonen, förhandlare inom handel på PAM. Han avser naturligtvis coronavirusepidemin. Detta hot får arbetsgivare och anställda att öka sitt samarbete inom servicebranscherna.

”Alla parter fattar nu radikala beslut”, berättar Jyrki Sinkkonen.

När företag och arbetstillfällen är i fara utgör lokala avtal en metod för många företag att klara sig i denna situation som är värre än recessionen på 90-talet.

”Företag fattar nu kreativa och modiga beslut för att klara sig igenom krisen så helskinnade som möjligt.”

Semester- och självriskdagar

Jyrki Sinkkonen stöder lokala avtal och uttryckligen sådana där anställda företräds av förtroendemannen. Just av förtroendemän och företagsledare har han fått höra vad det avtalats om på serviceföretag på grund av coronaviruset.
Enligt honom har gemensamma externa hotet sammanfört arbetsgivare och anställda.

På servicearbetsplatser fattas nu kreativa och modiga beslut för att säkra arbetstillfällen, berättar Jyrki Sinkkonen på PAM.

”Det har avtalats företagsspecifikt om lönebetalning i samband med karantän eller annan frånvaro och till exempel om ett utvidgat förfarande med egen anmälan vid sjukfrånvaro eller då ett barn insjuknar. Det har förekommit flexibilitet bland annat i samband med placering av semester, årsledighet och annan ledighet. Dessutom har det blivit vanligare att byta semesterpenningen ut till ledighet och utföra alternativa arbetsuppgifter.”

”Alla företag har dock tyvärr inte insett betydelsen av samarbete och arbetsgivaren försöker styra och ställa på samma sätt som före epidemin.”

Det har inte endast ingåtts avtal om frågor om vilka det kan avtalas lokalt enligt kollektivavtal.

”Vi på förbundet får inte höra om allt kreativt som skett. Och varför fick vi om bägge parterna är nöjda?”

Fundera tillsammans på hur vi ska klara oss

I något skede kommer coronaviruskrisen att vara förbi. Jyrki Sinkkonen hoppas att ökade samarbetet leder till mindre motsättningar på serviceföretag och mellan arbetsmarknadsparter. 

”Det fungerar redan bra med Finsk Handel och Turism- och Restaurangförbundet MaRa.”

I mars avtalade PAM om tillfälliga undantag från kollektivavtal på grund av coronaviruset. Inom handel har till exempel tiden för meddelande om permittering förkortats från 14 till 7 dagar – lokalt avtalat till 3 dagar om situationen är riktigt dålig. Hos permitterade anställda svider det att de då går miste om lön. Enligt Jyrki Sinkkonen ersätts detta delvis av att nu ska de fem lagstadgade självriskdagarna utan ersättning avlägsnas från utkomstskyddet för arbetslösa.

Denna månad har centralorganisationer för arbetsgivare och anställda tillsammans föreslagit flera tillfälliga ändringar och lagberedningen ska vara klar inom kort.

Jyrki Sinkkonen anser det viktigaste till syvende och sist vara att säkra arbetstillfällen. Marsförlovningen 2020 – målar han upp.
”Största frågan är att vi klarar oss och funderar tillsammans på hur vi ska göra det.”

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa