Nyhet - 08.01.2020 klo 15.01
Kollektivavtalsförhandlingar

Följ med kollektivavtalsförhandlingarna här

PAM förhandlar under våren om minimiarbetsvillkor för cirka 400 000 arbetstagare inom servicebranschen.

PAM förhandlar under våren 2020 kollektivavtal för de privata servicebranscherna. Förhandlingarna går ut på att PAM tillsammans med arbetsgivarförbundet förhandlar om minimiarbetsvillkor såsom lön, semesterbestämmelser och arbetstider för respektive branschanställda.

Bland de stora branschavtalen utgår handelns och fastighetsservicebranschens avtal i slutet av januari. Kollektivavtalet för turism, hotell- och restaurangbranschen utgår i slutet av mars. Det allra sista kollektivavtalet som utgår i slutet av april är kollektivavtalet inom bevakningsbranschen.

Sammanlagt 400 000 arbetstagare omfattas av kollektivavtal. Antalet är såpass stort eftersom majoriteten av PAM:s kollektivavtal är allmänt bindande. I och med det arbetar branschanställda med samma minimiavtal oavsett hör arbetsgivaren till arbetstagareförbundet eller ej.

Vi uppdaterar varje vecka vilka förhandlingar som pågår och nedan om hittar du nyheter från de olika avtalsområdens förhandlingar.

PAM:s kollektivavtal och när de utgår samt deras omfattning (på finska)


Förhandlingsnyheter


Allmänt

15.1 Kom med i avtalsrörelsen och underteckna nätvädjan

8.1. En lön och timmar du klarar dig på PAM:s mål under avtalsrörelsen

19.12.2019 Metoder för att förbättra utkomsten bland deltidsanställda


Nyheter från de olika förhandlingarna inom servicebranschen. Vänligen notera att här hittar du nyheter om de tre stora kollektivavtalen. Nyheter från alla PAM:s branscher hittar du här.  
 

 

Turism-, restaurang- och fritidstjänster

18.3 PAM:s styrelse beslutade om undantag på grund av co­ro­na­vi­ru­se­pi­de­min
13.3 Kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte inom turism, restaurang- och fritidstjänster
5.3 Nu förhandlas det om kol­lek­tivav­ta­let för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Övriga servicebranscher

13.3 Stämningen stramas åt vid för­hand­lings­bor­det (PALTA)
 

Fastighetsservicebranschen

16.2 Förhandlingsresultat inom fastighetsservicebranschen

13.2 Medlingen inom fas­tig­hets­ser­vicebran­schen fortsatte idag

11.2 Förlikningen fortgår

7.2 Förlikningen inleddes inom fas­tig­hets­ser­vicebran­schen

30.1 Kollektivavtalsförhandlingarna inom fastighetsservicebranschen framskred inte i dag – ingen ny tid bestämd.

28.1 Avtalsperioden för fas­tig­hets­ser­vicebran­schen utgår på fredag – inga framsteg i förhandlingarna

24.1 I kol­lek­tivav­tals­för­hand­ling­ar­na inom fas­tig­hets­ser­vicebran­schen behandlades bland annat frågor som hänför sig till ändringar i arbetstidslagen

22.1 Förhandlingarna om nya arbetsvillkor fortsatte inom fas­tig­hets­ser­vicebran­schen igår

14.1 Förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen fortsatte i dag 21.1

10.1 Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes inom fastighetsservicebranschen i dag

Golfbranschen

20.1 Kollektivavtalsförhandlingarna inom golfbranschen inleddes

Handeln

14.2 Nya kollektivavtal inom handeln godkända

14.2 Förhandlingsresultat inom handel

29.1 Branschkommittéen inom handeln diskuterade branschens förhandlingssituation

29.1 Avtalsförhandlingarna inom handeln pågick länge – tidsfristen närmar sig

27.1 Avtalsförhandlingarna inom handeln fortsatte in på sena kvällen

25.1 På måndag fortgår kol­lek­tivav­tals­fär­hand­ling­ar­na inom handeln

22.1 Förhandlingar pågår inom handeln även under veckoslutet

15.1 Avtalsförhandlingarna intensifieras och fördjupas. Så beskrivs förhandlingarna inom handeln.

13.1 Förmännens kollektivavtal behandlades i dagens förhandlingar inom handeln

9.1 Kollektivavtalsförhandlingar för handeln inleddes

Veckosammandrag

9.3.2020 Förhandlingarna fortsätter om flera kollektivavtal

2.3.2020 Denna vecka inleds förhandlingar om turism-, restaurang- och fritidstjänster

24.2.2020 Denna vecka förhandlar PAM med Palta om flera kollektivavtal

17.2.2020 Kollektivavtalsförhandlingarna fortgår under vecka 8

27.1.2020 Livlig för­hand­lings­vec­ka väntar – sex kollektivavtal för ser­vicebran­scher går ut på fredag

20.1.2020 Förhandlingarna om handel ochfastighetsserviceintensifieras – också andra avtal går ut i månadsskiftet

13.1.2020 Denna vecka förhandlas det om kollektivavtal för sex branscher

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa