Nyhet - 12.01.2018 klo 09.17
Kollektivavtalsförhandlingar

Följ med hur kollektivavtalsförhandlingarna framskrider här

Kollektivavtalsförhandlingar pågår för dessa branscher:

Väktarna

PALTAs specialbranscher

Kollektivavtalförhandlingar avslutade för följande branscher:

Apoteksbranschen
Biograferna
Fastighetsservicebranschen
Finlands Nationalteater
Finlands nationalopera
Handeln
Nöjes-, tema och äventyrsparker samt Avecra
Turism-, restaurang- och fritidstjänster 
Call Center-tjänster
Golftjänsterna

Väktarna

23.4 I väktarnas förhandlingar kommenterades avtalstexter ömsesidig

17.4 I dag fortsatte förhandlingarna om väktarnas arbetsvillkor

9.4 Förhandlingarna för väktarnas arbetsvillkor inleddes med en allmän diskussion

9.4  Väktarnas förhandlingar inleds nu

Apoteksbranschen

7.3 Nytt kollektivavtal för apoteksbranschen – avlönad faderskapsledighet uppnåddes

6.3 Förhandlingsresultat inom apoteksbranschen

I dag nådde man ett förhandlingsresultat som parternas förvaltningar behandlar senast 7.3.

5.3 Förhandlingarna inom apoteksbranschen fortsätter på tisdag 6.3

Kollektivavtalsförhandlingar för apoteksanställda PAM-medlemmar pågick på måndagen under flera timmar men ännu blev förhandlingsresultatet inte till.

21.2 Utmaningar inom apoteksbranschens kollektivavtalsförhandlingar: lönediskussionen fortsätter nästa vecka

Det blev rätt korta förhandlingar idag om arbetsvillkoren för apoteksanställda. Temat för träffen, som vid tidigare möten, var lönefrågan.

31.1 Förhandlingarna inom apoteksbranschen fortsatte, ännu förhandlar man om löneförhöjningarna

Apotekens arbetsvillkor för branschens tekniska personal förhandlades åter på onsdag. Förhandlingarna bör ännu fortgå i synnerhet vad gäller löneförhöjningarna och sålunda löper förhandlingarna vidare nästa vecka.

29.1 Kollektivavtalen inom apoteksbranschen framskred, fortsättning följer på onsdag

Förhandlingarna om arbetsvillkoren för apotekens tekniska personal fortsatt på måndagen 29.1 mellan PAM och arbetsgivarparten, Apotekens arbetsgivarförbund.

25.1 Kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte inom apoteksbranschen

Förhandlarna träffades än en gång i retur den här veckan.

23.1 I apoteksbranschens kollektivavtalsförhandlingar specificerades målsättningarna

I dagens förhandlingar specificerade ytterligare båda parterna sina respektive målsättningar. Förhandlingarna förlöpte i god och konstruktiv anda.

16.1 Förhandlingarna inom apoteksbranschen inleddes på tisdag

Under förhandlingen gick bägge parterna igenom sina textmålsättningar som de angett inför kollektivavtalet.


Fastighetsservicebranschen

28.2 Medlingsbudet för fastighetstjänster antogs – arbetsgivarnas försämringsförslag förverkligas inte

27.2 Förlikningsförslag inom fastighetsservicebranschen

25.2 Riksförlikningsman Minna Helle om situationen inom fastighetsservicesektorn: Problematisk

20.2 Förlikningen inom fastighetsservicebranschen gav ännu inget resultat

15.2 Förlikningen inom fastighetsservicebranschen fortsätter 20.2

13.2 PAM avbröt förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen

Förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen har avbrytits.

13.2 Parterna inom fastighetsservicebranschen återvänder till förhandlingsbordet 

PAM och Fastighetsarbetsgivarna fortsätter i dag på tisdag kl. 15 kollektivavtalsförhandlingarna inom fastighetsservicebranschen

29.1 Kollektivavtalsförhandlingarna inom fastighetsservicebranschen fortsätter på torsdag

Arbetsgivarförbundet inom fastighetsservicebranschen tog kontakt med PAM för att komma överens om följande träff som blir torsdag 1.2

26.1 Fastighetsservicebranschens förhandlingsparter träffades på fredag

Förra gången PAMs förhandlare träffade arbetsgivarparten vid förhandlingsbordet var förra veckan. Idag på fredag träffades parterna kort.

17.1 Kollektivavtalsföhandlingarna inom fastighetsservicebranschen fortsatte idag

PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf kom samman på nytt i dag, onsdag, för att förhandla om arbetsvillkoren inom fastighetsservicebranschen.

12.1 Kollektivavtalsförhandlingarna inom fastighetsservicebranschen inleddes idag

Fastighetsservicebranschen omfattar arbetsuppgifter som till exempel rengörings- och städarbete, fastighetsskötsel, kontorslokalitets- och grönområdestjänster samt teknisk service.


Handeln

7.3 PAMs styrelse godkände de nya kollektivavtalen för handeln

2.3 Förhandlingsresultat inom handeln

PAM och Finsk Handel som representerar arbetsgivarna har nått ett resultat i kollektivavtalsförhandlingarna för handelns arbetstagare. Övertidsförbudet och förbudet mot insamling av plussaldotimmar upphör.

26.2 Kollektivavtalsförhandlingarna inom handeln fortsätter fredag 2.3

Servicefacket PAM och arbetsgivarrepresentanten Finska Handel har beslutat att fortsätta förhandlingarna på fredag 2.3

15.2 Intensiva förhandlingar inom handeln

Kollektivavtalsförhandlingarna inom handeln har ännu inte lett till resultat. Förhandlingarna fortsätter på fredag.

30.1 Kollektivavtalsförhandlingarna inom handeln pågår intensivt

PAM och Finsk Handel fortsatte under tisdagen förhandlingarna för att nå ett förhandlingsresultat om minimivillkoren för arbetstagare inom handeln.

28.1 Kollektivavtalsförhandlingarna inom handeln fortsatte på söndag

På söndag förmiddag styrde PAMs förhandlare kosan mot Södra kajen för att fortsätta förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal.

26.1 Förhandlingarna om kollektviavtalet inom handeln fortsatte på fredag

I dag inleddesa diskussioner om lönen i förhandlingarna. Dessutom behandlades kollektivavtalets kostnadseffekt.

25.1 Kollektivavtalsförhandlingarna inom handeln fortsatte

Förra veckan fortsatte parterna att behandla textmålsättningarna som hänför sig tull kollektivavtalet. I dag fortsatte det här arbetet.

19.1 Kollektivavtalsförhandlingarna inom handeln fortsatte i saklig anda på fredag

Under träffen fanns fokus den här gången främst på arbetstagarnas arbetsvillkor. I förhandlingen fortsatte parterna att gå igenom textmålsättningarna i kollektivavtalet samt att precisera förslagen och dess motiveringar.

16.1 Kollektivavtalsförhandingarna inom handeln pågår

Kollektivavtalsförhandlingarna som startade inom handeln förra veckan fortsatte idag, tisdag, och pågick fram till cirka klockan 21 på kvällen.

11.1 Kollektivavtalsförhandlingarna för arbetstagare och förmän inom handeln har inletts

Kollektivavtalet inom handel tillämpas bland annat för arbetstagare inom detalj- och partihandeln samt förmän inom handeln.


Turism, restaurang- och fritidstjänster

28.2 Förhöjningar på minst 3,5 procent inom turism-, restaurang- och fritidstjänster

25.2 Förhandlingsresultat har uppnåtts inom turism-, restaurang- och fritidstjänster

PAM informerar om avtalsinnehållet omgående efter att den branschvisa kommittén och förbundets styrelse har behandlat och godkänt förslaget.

21.2 Oenighet om lönerna nöter fortfarande förhandlingarna inom turism-, restaurang- och fritidstjänster

Lönen inom branschen är det största tvistefröet för att nå ett förhandlingsresultat. Förhandlarna beslöt att träffas på nytt söndag 25.2.

19.2 Kollektivavtalsförhandlingarna för turism-, restaurang- samt fritidstjänster nära mållinjen

Selin är dock optimistisk och konstaterar att efter dagens förhandlingar har man redan kommit "rätt långt" på vägen.

14.2 Förhandlingarna inom turism- och restaurangbranschen fortsatte på eftermiddagen

Förhandlingarna har framskridit förtjänstfullt, men penningfrågan är tillsvidare öppen.

2.2 Kollektivavtalsförhandlingarna inom turism- och restaurangbranschen fortsätter nästa vecka

Förhandlingsparterna har ännu inte hittat en lösning vad gäller kollektivavtalet inom turism-, restaurang- och fritidstjänster och därför fortsätter förhandlingarna nästa veckas torsdag.

29.1 Kollektivavtalsförhandlingarna inom turism, restaurang- och fritidstjänster fortsätter ytterligare i slutet av veckan

Ännu har parterna inte samsas kring ett förhandlingsresultat och därför träffas PAM och arbetsgivarförbundet åter på fredag.

24.1 Kollektivavtalsförhandlingarna för arbetstagare och förmän inom turism, restaurang- och fritidstjänster fortsatte

Bägge parterna, det vill säga PAM och arbetsgivarförbundet MaRa, har presenterat sina respektive målsättningar inför kollektivavtalet. Dessa målsättningar har nu behandlats.

22.1 Kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte idag för arbetstagare och förmän inom turism, restaurang- och fritidstjänster

PAM gav åt arbetgivarparten MaRa sina egna textmålsättningar under förra veckan. Lönerna har ännu inte diskuterats.

15.1 Hotell- och restaurangbranschens kollektivavtalsförhandlingar inleddes på måndag

PAM gav sina egna textmålsättningar till arbetsgivarens representant Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf. Målet för förhandlingarna är både arbetstagarnas och förmännens arbets- och lönevillkor inom branschen.

10.1 Kollektivavtalsförhandlingarna för arbetstagare inom hotell- och restaurangbranschen har inletts

PAM och Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf träffades idag för första gången efter det att parterna samsades kring ett avtal för skidcenter- och programservicebranschen.


ÖVRIGA BRANSCHER

Call Center-tjänster

10.4 Nytt kollektivavtal för call center-branschen

28.3 Förhandlingsresultat har uppnåtts inom PALTAs olika branscher

26.3 Förhandlingarna fortsatte om arbetsvillkor för Call center anställda utan resultat

19.3. Kollektivavtalsförhandlingarna för Call center-tjänsterna avancerade inte

16.3 Kollektivavtalsförhandlingarna för Call center-anställda på slutrakan

13.3 Kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte för Call center-tjänster på tisdag 13.3

Parterna fortsätter att söka lösningar i de följande förhandlingarna som hålls på fredag 16.3.

7.3 PAM vill få bort den företagsspecifika andelen från förhandlingsbordet för Call Center-tjänster

Förhandlingarna bromsas av PALTAs målsättning om en företagsspecifik löneförhöjningsandel.

13.2 Förhandlingarna om arbetsvillkoren för Call center-arbetstagare fortsatte

Förhandlingarna fortsatte med att bägge parterna gick igenom varandras förändringsförslag i avtalstexterna.

31.1 Inom kollektivavtalsförhandlingarna för Call Center-tjänster byttes textmålsättningar

Kollektivavtal förhandlas även för Call Center, det vill säga telefontjänster och kontaktcentrum. Parterna har presenterat förslagen till textändringar för varandra.

Nöjes-, tema- och äventyrsparker samt Avecra

23.3 Nytt kollektivavtal för Avecra

22.3 Nytt kollektivavtal för nöjes-, tema- och äventyrsparkerna

15.3 Förhandlingsresultat för nöjes-, tema- och äventyrsparker

12.3 Följande förhandlingar om arbetsvillkoren för nöjes-, tema- och äventyrsparkernas anställda inprickade på torsdag

7.3 Förhandlingarna om nöjesparkernas kollektivavtal fortsätter

Arbetsvillkoren för arbetstagare vid nöjes-, tema- och äventyrsparker förhandlades på onsdagen och fortsättning följer på måndag.

2.3 Avecras förhandlare avancerade i dag i textfrågorna men konsensus om lönen saknas

20.2 I Avecras kollektivavtalsförhandlingar var fokus på lönerna

Förhandlingarna om tågservicepersonalens arbetsvillkor avancerade väl i dag vad gäller frågor i texterna som hänför sig till arbetsvillkoren.

16.2 Kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte för nöjes-, tema- och äventyrsparkerna

PAM och arbetsgivarna MaRa fortsatte i dag förhandlingarna om arbetsvillkor för nöjes-, tema- och äventyrsparkerna. Ännu har man inte kommit i mål men förhandlingarna fortsätter om en vecka.

16.2 I kollektivavtalsförhandlingarna för Avecra dök lönefrågan upp, fortsättning följer på tisdag

PAM och arbetsgivarnas förhandlare, Turism- och restaurangförbundet MaRA, fortsatte fredag 16.2 att diskutera om de nya arbetsvillkoren för Avecras tågservicepersonal.

6.2 Kollektivavtalsförhandlingarna för nöjes-, tema- och äventyrsparker fortsatte

I dag gick parterna igenom respektive förhandlingsmålsättningar.

30.1 Kollektivavtalsförhandlingarna för nöjes-, tema- och äventyrsparker samt Avecra har inletts

Förhandlarna från PAM och arbetsgivarna MaRa inledde i dag, tisdag, förhandlingarna om kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparkerna samt för Avecra.

Finlands Nationalteater

16.3 Lösning på nationalteaterns arbetsvillkor funnen

PAM och Fackförbundet för teater och media Finland TEME har godkänt nya arbetsvillkor för nationalteaterns tekniska personal.

1.2 Kollektivavtalsförhandlingarna framskred bra, fortsättning följer nästa vecka

En avtalslösning skymtar men nu väntar parterna på att förhandlingarna med statens arbetstagare går vidare.

29.1 Kollektivavtalsförhandlingarna för Nationalteatern skyndar framåt - fortsättning följer på torsdag

Parterna har ännu inte samsats kring ett nytt kollektivavtal för den tekniska personalen vid Finlands Nationalteater och därför fortsätter förhandlingarna på torsdag.

24.1 Kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte för Nationalteaterns del

I förhandlingarna behandlades textmålsättningarna som parterna hade lämnat in förra veckan.

16.1 Kollektivavtalsförhandlingarna med Finlands Nationalteater pågår

För skådespelare avtalar PAM inte arbets- och lönebestämmelser, utan avtalsförhandlingarna berör sålunda den tekniska personalen vid Finlands Nationalteater.

Finlands nationalopera

15.3 Nytt företagsspecifikt kollektivavtal för Finlands nationalopera och nationalbalett

27.2 Idag förhandlade man åter om arbetsvillkor för Nationaloperans tekniska smågrupper samt förmän och mästare

6.2 Arbetsvillkoren för Nationaloperans tekniska arbetstagarna förhandlades på tisdag

Arbetet med att sy ihop det företagsspecifika kollektivavtalet fortsätter på måndag 12.2.

31.1 Arbetsvillkoren för den tekniska personalen vid Nationaloperan förhandlades, fortsättning nästa vecka

Förhandlingarna om arbetsvillkor för de tekniska smågrupperna samt tekniska förmän och mästare vid Nationaloperan fortgick ännu under onsdagen. Ännu har parterna inte nått ett förhandlingsresultat.

26.1 Förhandlingarna om arbetsavtalen mellan de tekniska smågrupperna och tekniska förmännen och mästarna vid Finlands Nationalopera fortgår

Kollektivavtalsförhandlingarna har rullat aningen vidare. Arbetgivarförbundet PALTA presenterade sina egna målsättningar i kollektivatalet förra veckan, PAM hade redan tidigare redogjort för sina egna.

19.1 Kollektivavtal förhandlas för operans tekniska personal

PAM avtalar om arbetsvillkoren för de mindre personalgrupperna och tekniska förmännen och mästarna vid Finlands nationalopera.


Golftjänster

10.4 Fyra nya kollektivavtalalösningar i hamn – stora hot om försämringar i arbetsvillkoren avvärjdes

28.3 Förhandlingsresultat har uppnåtts inom PALTAs olika branscher

26.3 Förhandlingar om golfarbetstagarnas minimiarbetsvillkor pågick länge

20.3 Överraskningsmoment i kollektivavtalsförhandlingarna för golftjänster – arbetsgivarna annullerade överenskommen förhandling

19.1 Golftjänsterna får nu vänta på att de andra branschernas kollektivavtalsförhandlingar avancerar

Förhandlingarna av ett kollektivavtal för golftjänsterna ventilerades igen på fredag. Parterna fortsatte genomgången av textmålsättningarna men även löneförhöjningar kom upp i diskussionerna.

16.1 Kollektivavtalsförhandlingarna för golftjänster berörde målsättningar för arbetsvillkoren

Kollektivavatalsförhandlingarna för golftjänsterna fortsatte idag med en behandling av respektive parternas målsättningar för arbetsvillkoren.

 

Specialbranscherna

16.4 I dag förhandlades om arbetsvillkoren för kopierings- och utskriftsområdet samt flyttservice

10.4 Fyra nya kollektivavtalalösningar i hamn – stora hot om försämringar i arbetsvillkoren avvärjdes

28.3 Förhandlingsresultat har uppnåtts inom PALTAs olika branscher

23.3 Inga genombrott i kollektivavtalsförhandlingarna

5.3 Inget genombrott i förhandlingarna för bingoanställda, bildframställare och några övriga specialbranscher

27.2 Kollektivavtalsförhandlingar för de små specialbranscherna fördes idag 27.2

PAM möter PALTA åter igen för att gå igenom arbetsvillkoren för de olika småbranscherna måndag 5.3.

19.2 Idag förhandlade man vid flera bord om kollektivavtal för de små specialbranscherna

Kollektivavtalsförhandlingarna för kopierings- och utskriftsområdet, bildframställare, specialindustrin, bingoarbetare samt hushållsmaskin- och hemelektronikservicebranschen samt serviceautomatområdet avancerar makligt.


Biograferna

25.1 Avtalsresultat om biografernas löneuppgörelse

19.1 Löneförhöjningar för biografanställda preciseras i kollektivavtalsförhandlingarna

PAM och arbetsgivarnas representant PALTA är för närvarande oeniga om löneförhöjningens storlek.

 

8.1 Kollektivavtalsförhandlingarna körde igång - trycket på eurobaserade löneförhöjningar är påtagligt

Hösten har övergått till arbetsmarknadsvinter och de största PAM branschernas kollektivavtalsförhandlingar inleds med full fart den här veckan.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa