Nyhet - 11.05.2020 klo 15.00
Arbetslöshetstrygghet

Fler tillfälliga ändringar i lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa

I och med ändringarna frångås temporärt en särskild jämkningsperiod och baseras inte inkomsterna från företagande på beskattningsuppgifter.

Ändringarna gäller 11 maj–31 oktober och målet är att försnabba handläggningen av ansökningar vid a-kassor.

I fortsättningen är både jämkningsperioden och den period för vilken det söks förmån alltid fyra på varandra följande kalenderveckor eller en hel månad fast perioden omfattar dagar då du inte har rätt till förmån. De lönedagsenliga löner som betalats under jämkningsperioden och den arbetstid som ligger till grund för lönen beaktas vid jämkningen av förmånen – även om lönen betalats för en dag då du inte har rätt till arbetslöshetsförmån. Om du till exempel får sjukpenning i två veckor under ansökningsperioden och lönen betalas under denna tid beaktas lönen vid jämkningen.

Då inkomsterna från företagande ändrats på grund av coronavirusepidemin och jämkningen av arbetslöshetsförmånen därför inte kan baseras på de inkomster som fastställts i beskattningen, görs jämkningen på basis av företagarens egen anmälan. Sökanden ska då redovisa sina inkomster och utgifter.

På webbsidorna för PAM finns mycket uppgifter om coronavirusets inverkan. Läs mer här.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa