Nyhet - 31.03.2020 klo 15.34
Arbetslivet

Finsk Handel och PAM: Fackhandeln har rasat alarmerande snabbt – beslut om direkt företagsstöd behövs snarast

Finsk Handel och Servicefacket PAM kräver att regeringen snabbt berättar vad den är beredd att göra för att stoppa en konkursvåg inom fackhandel. Förbunden förväntar sig att också hyresvärdar tar mer samhällsansvar och vidtar klara stödåtgärder. Situationen är alarmerande för många fackhandelsföretag vars försäljning rasat med 80–90 procent inom ett par veckor.

Kontakter som vittnar om dåliga läget inom fackhandel har ökat explosionsartat hos såväl Finsk Handel som PAM de senaste par veckorna. Antalet permitteringar växer drastiskt och det tros inte att branschen kan undgå konkurser eller en hel del arbetslösa.
Enligt förbunden har det varit mycket bra att regeringen beslutat om rätt så omfattande stöd till näringslivet. Det behövs dock ännu mer. 

Finsk Handel och PAM kräver därför att regeringen fattar snabba beslut om alla tänkbara stödformer för att hjälpa fackhandeln att klara sig igenom den exceptionella situation som coronaviruspandemin förorsakat. 

”Nu avgörs framtiden för många finländska fackhandelsföretag. Vi måste snabbt få veta av regeringen hur staten är beredd att stöda branschen direkt för att undvika en konkursvåg inom fackhandel”, säger Mari Kiviniemi, VD för Finsk Handel. 

”Anställda inom fackhandel är verkligen i knipa. Regeringen måste snabbt fatta beslut som lugnar ner situationen – endast så kan vi se till att det finns arbetstillfällen också efter pandemin”, fortsätter Annika Rönni-Sällinen, ordförande för PAM.

Också hyresvärdar ska ta samhällsansvar  

Fast Finsk Handel och PAM kunde snabbt avtala om undantag från handelns kollektivavtal har fackhandeln fortfarande en hel del löpande kostnader. Hyra och andra fasta kostnader har inte försvunnit någonstans och butiken ska vara öppen i ett köpcentrum fast det inte finns kunder. Endast få företagare har en stor ekonomisk buffert som hjälper dem att ta hand om räkningar i flera månader utan kunder. 

”Det måste vara möjligt att bevilja direkt stöd också till att kompensera hyreskostnader eftersom lånefinansiering och mer skuld inte är ett praktiskt alternativ särskilt för små och medelstora företag. Också hyresvärdar ska ta sitt samhällsansvar för att fackhandeln ska klara sig och de ska ta på sig en del av kostnaderna för krisen”, kräver förbunden. 

Många fackhandelsföretag berättar att försäljningen rasat med 80–90 procent de senaste veckorna. Krisen drabbar specialbutiker i alla storleksklasser. Människor stannar hemma och undviker praktiskt taget att köpa allt annat än mat och läkemedel, vilket inneburit att specialbutiker kan ha förlorat alla sina kunder. 

Flera aktörer inom fackhandel säljer säsongsprodukter. Nu när ingen köper dem måste de läggas direkt i reakorgen eller så förblir de osålda. Festsäsongen på senvåren och sommaren är till exempel en viktig försäljningstid för klädaffärer vid sidan om julen men när ingen arrangerar fester köps inte heller festkläder.  

Produkter måste dessutom beställas från tillverkare i god tid och det går inte längre att avbeställa för vår- och höstsäsongen. Därmed är en stor del av pengarna fast i lager – omsättningstillgångar – som vanligen omvandlas till kassaflöde. Nu rasar dock värdet på lagren eftersom det inte finns kunder. 


Fackhandeln en viktig arbetsgivare  

Förbunden hoppas också att beslutsfattarna inser betydelsen av fackhandeln för sysselsättningen och ekonomin i Finland.
Hela 62 procent av de runt 18 000 detaljhandelsföretagen i Finland är varuhus- och specialbutiker. Dagligvarubutiker står för cirka 18 procent medan övriga 20 procent är andra detaljhandelsföretag, främst apotek och bränsleförsäljare. 

Fackhandeln är ytterligare en viktig arbetsgivare: i årsverken sysselsätter fack- och varuhushandeln 45 procent av alla anställda inom detaljhandel och betalar 47 procent av lönesumman inom branschen. Dagligvaruhandeln står för 44 procent av årsverken och 42 procent av lönesumman inom detaljhandel.

Går inhemska specialbutiker i konkurs eller läggs de ned utarmas såväl stadsbilden som utbudet på webben. Dessutom drabbades sysselsättningen hårt inom detaljhandel. Samtidigt blev det enklare för stora internationella aktörer som Amazon, AliExpress och Zalando att ta marknadsandelar. 

”Det har diskuterats mycket om restauranger och inkvarteringsrörelser, vilket naturligtvis är viktigt. I denna diskussion och då vi bedömer läget och fattar beslut får vi dock inte glömma bort fackhandeln och dess allvarliga problem”, betonar förbunden.  

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa