Nyhet - 06.03.2018 klo 09.12
Kollektivavtalsförhandlingar

Finsk Handel behandlar förhandlingsresultatet först på onsdag

Med hänvisining till tidigare information om handelns kollektivavtalsförhandlingarna kan innehållet i förhandlingsresultatet offentliggöras först på onsdagen, såvitt det godkänns.

PAMs branschvisa kommittéen inom handeln och förbundsstyrelsen behandlar förhandlingsresultatet som nåddes förra fredag i dag på tisdag precis som
PAM tidigare meddelat. Arbetsgivarförbundet Finsk Handel behandlar förslaget dock först på onsdagförmiddag. Till följd av detta kan innehållet
publiceras först efter att det är godkännt. Dessvärre blir det ett dröjsmål i offentliggörandet med vad som tidigare meddelats

I kollektivavtalsförhandlingarna råder en allmän praxis enligt vilket förhandlingsresultatets innehåll offentliggörs först efter det att bägge parternas
förvaltningar har behandlat det och endera godkänt eller förkastat resultatet.

Ifall att båda parternas, PAMs och Fins Handels, förvaltningar godkänner förhandlingsresultatet, föds ett nytt kollektivavtal som vi strävar till att informera om snarast möjligt. Ifall att någondera parten förkastar resultatet, bör förhandlingarna fortsätta.

Det föregående kollektivavtalet utgick i slutet av januari och branschen befinner sig i så kallat avtalslöst tillstånd och då är stridsåtgärder möjliga.
På arbetsplatserna tillämpas paragraferna i det gamla kollektivavtalet fram tills dess att ett nytt avtal träder i kraft.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa