Nyhet - 08.01.2020 klo 12.15
Arbetslivet

Finländare uppskattar servicebranscherna men uppfattningarna om arbetet har blivit sämre

På tio år har uppfattningarna om servicearbete förändrats mycket. Foto: Gettyimage

På tio år har uppfattningarna om servicearbete förändrats mycket. Foto: Gettyimage

Frekvent deltidsarbete och en möjlighet att interagera med andra människor karakteriserar uppfattningarna om handel, hotell- och restaurang- samt fastighetsservicebranschen bland finländare.


Fastighetsservicebranschen skiljer sig från handel och hotell- och restaurangbranschen på så sätt att den vanligaste uppfattningen handlar om klart arbete och klara arbetsuppgifter. Hotell- och restaurangbranschen skiljer sig åter från de övriga på grund av en vanligare uppfattning om sexuella trakasserier och hot om våld. 

Dessa uppgifter framgår av den attraktivitetsbarometer som Kantar TNS genomfört för PAM redan för tionde gången. För barometern intervjuades 1165 personer i månadsskiftet oktober-november. De bads berätta om sina uppfattningar om handel, hotell- och restaurang- samt fastighetsservicebranschen. 

Enligt barometern uppskattar en majoritet av finländarna servicebranscherna och serviceanställda. Särskilt handel och turism- och restaurangbranschen verkar karakteriseras av uppfattningen att de är populära bland unga. På tio år har andelen personer med denna åsikt dock fallit klart. Nu ansåg 43 % allmänt att handel är en populär bransch bland unga medan 53 % tänkte så för tio år sedan. För hotell- och restaurangbranschens del har andelen sjunkit från 54 till 33 procent under samma tidsperiod. 

Sakari Nurmela, kundchef på Kantar TNS, noterade att på kort sikt är förändringarna små men på tio år har uppfattningarna om PAM-branscherna förändrats mycket. 

På tio år har andelen halverats då det handlar om kriterier som påverkar hur meningsfullt arbetet upplevs, till exempel huruvida arbetet är intressant och vilken kompetens som krävs för arbetsuppgifterna.

Hela attraktionsbarometern finns här (på finska).

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa