Nyhet - 29.04.2020 klo 11.25
Lön

Fick du inte din lön? Sök lönegaranti inom tre månader efter att lönen förfallit till betalning

Anställda bör söka lönegaranti inom tre månader från att fordran – lönen – förfallit till betalning. Bild: GettyImages.

Anställda bör söka lönegaranti inom tre månader från att fordran – lönen – förfallit till betalning. Bild: GettyImages.

Om din arbetsgivare försätts i konkurs eller är annars insolvent kan du söka obetalda löner via lönegarantin. Jurist Henry Vähtäri på PAM påminner om att lönegaranti ska sökas inom tre månader.

Lönegaranti är ett lagstadgat system som garanterar anställda lön och andra fordringar baserade på en anställning i situationer då arbetsgivaren blir insolvent. Staten garanterar en del av lönen till anställda då arbetsgivaren är insolvent och har till exempel betalningssvårigheter eller har försatts i konkurs. 

”Får du inte din lön helt eller delvis ska du reagera snabbt. Det kan vara ett tecken på att arbetsgivaren har betalningssvårigheter”, berättar jurist Henry Vähtäri på PAM. 

Han påminner om att anställda ska söka lönegaranti inom tre månader från att fordran – lönen – förfallit till betalning. Lönegaranti kan sökas av arbetstagare i ett anställningsförhållande.

”Kommer inte lönen in på kontot på avlöningsdagen ska du inte vänta onödigt länge på den”, säger jurist Henry Vähtäri på PAM.

Via lönegarantin kan du söka alla obetalda fordringar såsom grundlön, tillägg samt övertids- och semesterersättningar. Då du söker lönegaranti kan du också söka lön för en väntetid på sex dagar.

Den myndighet som mottar ansökan kontrollerar den och särskilt att den inlämnats i tid.
”Lämnas inte ansökan inom fristen för lönegaranti kan den förkastas. Du kan få själv bära dina lönefordringar om utsatta tiden går ut. Det är ganska tufft”, noterar Henry Vähtäri. 

För lönegarantin svarar Närings- trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Du ska fylla i ansökan i e-tjänsten hos NTM-centralen dit du loggar in med dina bankkoder. Via e-tjänsten kan du dessutom behändigt sända nödvändiga bilagor till NTM-centralen. Du kan också söka lönegaranti genom att sända en pappersansökan per post. Det tar i snitt sex månader att handlägga en lönegarantiansökan.

Har företaget sökt sig i konkurs är det i regel förvaltaren av konkursboet som inlämnar en lönegarantiansökan. 

”I dessa situationer ska anställda ändå försäkra sig om att förvaltaren kommer att inlämna en ansökan eftersom de är i sista hand ansvariga för det”, påpekar Henry Vähtäri och fortsätter: 

”Särskilt nu under coronaviruskrisen när många har så mycket annat att tänka på som att söka amorteringsfria månader och andra vardagliga arrangemang kan tre månader förlöpa riktigt snabbt.” 

Lönegarantin är maximalt 15 200 euro för arbete utfört för en och samma arbetsgivare. 

Tips!

Hos anställningsrådgivningen på PAM kan du vid behov fråga om hur lönefordringar ska tas hand om. Vi rekommenderar att fylla i ansökan på webben. För det behöver du bland annat uppgifter om din anställning, arbetsgivarens kontaktuppgifter och uppgifter om de fordringar som söks. Läs också igenom vårt wikikort.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa