Nyhet - 19.01.2016 klo 16.31

FFC:s Lauri Lyly anser att det viktigaste är att tvångslagarna dras tillbaka, om arbetsmarknadsförhandlingarna inleds

Enligt Lauri Lyly är det viktigaste att tvångslagarna nu dras tillbaka. Bild: FFC

Enligt Lauri Lyly är det viktigaste att tvångslagarna nu dras tillbaka. Bild: FFC

Det ansträngda läget på den finländska arbetsmarknaden mildrades på tisdagen, då Finlands Näringsliv EK, som representerar arbetsgivarsidan, öppnade dörren på glänt för förhandlingar om en arbetsmarknadsuppgörelse som ersätter tvångslagarna. Enligt FFC:s Lauri Lyly är de ärenden som man förhandlar om fortfarande lika svåra som i december ifjol.

Finlands näringsliv EK meddelade på tisdagen att man inom organisationen nu förhåller sig positivt till att parterna på arbetsmarknaden ännu utreder möjligheterna att inleda intensiva förhandlingar för att få fram en arbetsmarknadsuppgörelse som skulle kunna ersätta paketet med tvångslagar. Även om Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT inte medverkar i en sådan uppgörelse, anser EK alltså inte längre att det utgör något hinder för att inleda förhandlingarna.

– Finland och finländarna behöver nu sådana beslut som bidrar till at det finländska arbetet blir mer konkurrenskraftigt, sade EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies i det berörda meddelandet.

Centralorganisationen FFC:s ordförande Lauri Lyly berättar för tidningen PAM att situationen fortfarande är lika svår som i december ifjol. Då avbröts förhandlingarna om en central arbetsmarknadsuppgörelse, ett s.k. samhällsfördrag. EK:s meddelande innebär bara att möjligheten till förhandlingar blir aktuell igen, och enligt Lyly bör tre stora frågor lyftas fram.

– Det är nu av största vikt att tvångslagarna dras tillbaka så att de inte hinner behandlas av riksdagen, säger Lyly.
Om de tvångslagar som för närvarande håller på att beredas verkligen genomdrivs, skulle lagarna innebära sämre lön vid sjukskrivningar, lägre semesterpenning och försämrade möjligheter till långa semestrar. Dessutom skulle trettondag och Kristi Himmelfärdsdag bli oavlönade lediga dagar.

Enligt Lyly utgörs den andra stora frågan av en lönerunda med måttliga löneökningar. I anknytning till detta gav FFC ett fördelaktigt erbjudande till arbetsgivarsidan på hösten, men det gäller inte automatiskt denna gång.

Den tredje stora frågan är de lokala avtalen, menar Lyly. I dessa avtal måste man enligt honom inbegripa sådana spelregler som är bra för arbetstagarna.
FFC:s arbetsutskott kommer att sammanträda på torsdagen för att utvärdera den nya situationen på arbetsmarknaden. Nästa vecka får man se om det är möjligt att inleda förhandlingarna igen, menar Lyly.

Akava stöder tanken

Akademikernas centralorganisation Akava meddelade att man inom organisationen är redo att förhandla i rask takt. Akava kan avtala om en extremt måttlig lönenivå åtminstone inför åren 2017–2018 på ett sådant sätt att medborgarnas köpkraft ändå inte skulle urholkas. Akava uppfordrar även regeringen att skyndsamt vidta ågärder för att minska arbetslösheten på annat sätt än genom att försämra arbetsvillkoren. Även Akavas ordförande Sture Fjäder anser att det är viktigt att arbetstagarnas ställning tryggas i lokala avtal.

Förhandlingarna om ett samhällsfördrag avbröts i början av december ifjol. AKT tog avstånd från avtalet. Detta godkändes inte av EK, som istället krävde att alla branscher ska vara med. EK har i sin styrelse fattat beslut om att organisationen efter denna vår inte längre kommer att vara med om centrala arbetsmarknadsuppgörelser.

 

 

uutisen-teksti: Marja Ikkala

 

Senaste

Mest lästa