Artikel - 07.02.2019 klo 13.22
Socialpolitik

FFC önskar att socialskyddet förtydligas – utan att servicen glöms bort

Enligt FFC:s Saana Siekkinen synliggjorde aktiveringsmodellen att det finns personer som får arbetslöshetsdagpenning men som i verkligheten är arbetsoförmögna. Bild: Eeva Anundi

Enligt FFC:s Saana Siekkinen synliggjorde aktiveringsmodellen att det finns personer som får arbetslöshetsdagpenning men som i verkligheten är arbetsoförmögna. Bild: Eeva Anundi

Saana Siekkinen, direktör för FFC:s avdelning för arbete och trygghet, skulle inte gräva upp hela socialskyddet på en gång, utan förespråkar en förändring som sker stegvis. Nu lyfter hon fram de viktigaste förändringsbehoven i socialskyddet. FFC vill framförallt påskynda en revidering av arbetslöshetsskyddet och familjeledigheterna.

1 Arbetslöshetsskyddet Vi önskar att man skulle se över lagstiftningen som berör arbetslöshetsskyddet under nästa valperiod. Då förnyelser görs, skulle det vara viktigt med stöd för sysselsättningen. Vi har i vår egen modell funderat på hur systemet kunde förenklas och göras mera förståelig för den arbetslösa medan den samtidigt skulle skapa minsta möjliga bromsar för såväl kortvariga anställningar.

2 Arbetsförmåga Aktiveringsmodellen synliggjorde det att det finns personer som får arbetslöshetsdagpenning men som i verkligheten är arbetsoförmögna, men för vilka sjukpengens maximitid har kommit emot. Nu har aktiveringsmodellen ytterligare klippt av deras arbetslöshetsskydd då de inte klarat av att uppfylla de villkor som modellen förutsätter. Det här bör man dryfta på åter – och det borde vara möjligt att greppa arbetsoförmågan direkt från början då en person blir arbetslös.

3 Familjeledigheter Förnyandet av familjeledigheter borde komma igång nu, då den inte har framskridit under den här valperioden. Vårt förslag går ut på det att man utökar flexibiliteten i systemet med familjeledigheter på så sätt att det skulle vara lättare för båda föräldrarna att utnyttja ledigheterna. Ledigheten för papporna borde förlängas. Faktum är att det krävs aningen mer pengar för att förverkliga detta.

4 Service Parallellt med förmåner borde man dryfta över hurudana tjänster det är som människor behöver. FFC och Industrifacket gjorde ifjol enkäter till arbetslösa där deltagarna berättade om att de även saknar service, så att de inte blir lämnade ensamma. Framförallt fanns en bävan om hur man stöder  arbetslösa som inte är bosatta i de stora städerna.

5 Skidning Vi fick en riktig drömvinter för längdskidåkare. Jag har skidat sedan jag var barn, och även tävlat en gång i tiden. Där ute mitt i skogen är det så rogivande och vintern är speciellt vacker så här snörik.

Ta även del av PAM:s mål inför riksdagsvalet.

Vem?

Saana Siekkinen är direktör för centralorganisationen FFC:s avdelning för arbete och trygghet. Ifjol jobbade hon som chef för FFC:s utvecklingsprojekt angående arbetslöshetsskyddet.
Hon har tidigare arbetat i fackförbund, även som PAM:s utvecklingsdirektör åren 2013–2014.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa