Nyhet - 08.09.2015 klo 16.03

FFC fördömer regeringens tvångsåtgärder

FFC godkänner inte regeringens planer på att försämra arbetstagarnas arbetsvillkor och utkomstmöjligheter. Finlands största löntagarorganisation anser att dessa åtgärder kränker mot grundlagen och kräver att de ska utvärderas i riksdagens grundlagsutskott.

FFC:s ordförande Lauri Lyly påpekar att de åtgärder som regeringen idag lagt fram för att förbättra konkurrenskraften urholkar den västerländska fria avtalsrätten.

– Om förslagen som framlagts av regeringen gällande försämringar av arbetslivet genomförs, kommer de att ha oväntade konsekvenser för hela det finländska samhället. Dessa åtgärder innebär att regeringen nu har satt sig vid förhandlingsbordet för arbetsmarknadens parter, vilket alltid har negativa konsekvenser.

Lyly konstaterar också att om regeringen ingriper och genomdriver ensidiga tvingande åtgärder i den landsomfattande avtalsrörelsen mellan arbetsmarknadens parter, kommer det att bli betydligt svårare att skapa förutsättningar för lokala avtal som ingås ute på arbetsplatserna.

FFC anser att det är riskabelt att regeringens åtgärder riktar sig i synnerhet mot lågavlönade och anställda inom den offentliga sektorn.

– En sänkning av söndagsersättningarna innebär försämrade utkomstmöjligheter för skiftarbetare och personer som arbetar inom den privata servicesektorn, dvs. ofta deltidsarbetande kvinnor. Den oavlönade första dagen av sjukledigheten och övriga försämringar som hör ihop med sjukledighet drabbar i synnerhet yrkesverksamma föräldrar i barnfamiljer, säger Lauri Lyly.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa