Nyhet - 23.08.2018 klo 15.40
Unga

FFC belönar unga yrkesproffs – vem är värd Donarstipendiet?

Nomineringar för Donarstipendiet som är avsett för en unga och aktiv yrkesproffs bör göras senast 19.10.2018. Bild: Gettyimages

Nomineringar för Donarstipendiet som är avsett för en unga och aktiv yrkesproffs bör göras senast 19.10.2018. Bild: Gettyimages

Stipendiet, som delas ut av FFC, beviljas åt ett ungt yrkesproffs som genom sin egen aktivitet har visat prov på donaranda och har stärkt den egna branschens anseende. Med stipendiet vill FFC höja profilen för yrkeskunnandet.

Donarstipendiet kan beviljas åt ett ungt yrkesproffs som genom sin egen aktivitet har visat prov på donaranda, har stärkt den egna branschens anseende samt främjat facklig organisering och yrkesexamen inom den egna branschen. Hen har varit aktiv inom fackföreningsrörelsen eller studerandeorganisationer, har haft förtroendeuppdrag på den egna arbetsplatsen eller på något annat sätt har varit samhälleligt aktiv. 

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC beviljar årligen ett Donarstipendium på 1 000 euro och stipendiet offentliggörs på FFC:s representantskapsmöte i november. 

Ansökningstiden pågår fram till 19.10.2018.

Du kan nominera en person som stipendiemottagare i form av en fritt formulerad ansökan med tillhörande motiveringar senast den 19 oktober 2018 kl. 16.

Ur ansökan ska framgå kandidatens namn, ålder, yrkesexamen och/eller yrke, hemort, arbetsplats, fackförbund samt eventuella förtroendeuppdrag eller övrig aktivitet. Skicka förslaget till adressen FFC rf, Donarstipendiet/Jussi Kukkola, PB 157, 00531 Helsingfors eller per e-post till jussi.kukkola(a)sak.fi.

År 2017 beviljades Donarstipendiet till PAM-medlemmen och restaurangkocken Niina Ruutinen som verkat länge som förtroendeman.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa