Nyhet - 14.05.2020 klo 16.32
Lagstiftning

FFC, Akava och STTK samt Finlands Näringsliv EK och Kommunarbetsgivarna KT föreslår en förlängning av de tillfälliga lagändringarna

De tillfälliga ändringarna av arbetslagstiftningen och socialskyddet ska förbli i kraft till årets slut. Det anser organisationerna på arbetsmarknaden.

De tillfälliga ändringarna av arbetslagstiftningen och socialskyddet ska förbli i kraft till årets slut. Det anser organisationerna på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadernas centralorganisationer föreslår för Finlands regering att de tillfälliga lagändringarna som förbättrar utkomstskyddet för arbetslösa och gör det lättare för arbetsgivarna att permittera förlängs till årets slut.

Arbetsmarknadernas centralorganisationer föreslår för Finlands regering att de tillfälliga lagändringarna som förbättrar utkomstskyddet för arbetslösa och gör det lättare för arbetsgivarna att permittera förlängs till årets slut. 

De tillfälliga ändringarna inom arbetslagstiftningen innebär bland annat att förhandlingsskyldigheten vid samarbetsförhandlingar om permittering förkortades till fem dagar. Också tiden för meddelande om permittering förkortades till fem dagar. Inom utkomstskyddet för arbetslösa avskaffades bland annat de fem självriskdagarna, vilket innebär att de som permitteras eller blir arbetslösa får arbetslöshetsförmån redan från den första dagen.

I förslaget ingår också att regeringen förlänger det tillfälliga ändringar som gör att de som permitteras under krisen inte förbrukar sin maximitid med arbetslöshetsdagpenning.

När riksdagen stiftade lagarna slog den fast att ändringarna ska gälla i tre månader, vilket betyder att de löper ut under sommaren om de inte förlängs. Det samma gäller de tillfälliga ändringar som har gjorts i kollektivavtalen. 

PAM förhandlade med arbetsgivarförbunden om temporära ändringar i kollektivavtalen som gäller bland annat permitteringar och praxis kring sjukfrånvaron. En fortsättning av dessa har inte behandlats.

Löntagar- och arbetsgivarorganisationerna vill också att det ska göras fler coronavirustester, och att företagshälsovården ska få en större roll i testandet. Testerna skulle delvis finansieras av staten, delvis av parterna på arbetsmarknaden.

Ta del av temporära ändringar som gjorts i PAM:s kollektivavtal till följd av coronapandemin.

Ta del av temporära ändringar som gjorts i arbets- och sociallagstiftningen till följd av coronapandemin.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa