Nyhet - 27.02.2018 klo 13.05
Kollektivavtalsförhandlingar

Fastighetsservicebranschens branschvisa kommittée och PAMs styrelse sammanträder i morgon 28.2

Riksförlikningsmannen har gett ett förlikningsförslag som bör besvaras senast onsdag 28.2 kl. 16. Bild: gettyimages

Riksförlikningsmannen har gett ett förlikningsförslag som bör besvaras senast onsdag 28.2 kl. 16. Bild: gettyimages

Fastighetsservicebranschens branschvisa kommittée sammanträder 28.2 kl. 11.30 och PAMs styrelse kl. 14.

Styrelsen behandlar såväl förlikningsförslaget inom fastighetsservicebranschen samt förhandlingsresultatet inom turism-, restaurang- och fritidstjänster.

Riksförlikningsmannen har gett ett förlikningsförslag inom fastighetsservicebranschen som bör besvaras senast onsdag 28.2 kl. 16.

PAMs fastighetsservicebranschens branschvisa kommittée och förbundets styrelse behandlar bägge ärenden och avger sitt svar inom utsatt tidsfrist.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa