Nyhet - 08.07.2019 klo 12.21
Arbetslöshetsskydd

Familjemedlem till företagare kan från och med 1.7.2019 försäkra sig i PAM:s arbetslöshetskassa

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa förbättrar ställningen för företagarens familjemedlemmar som arbetar i familjens företag men som inte själva äger en andel i företaget.

Familjemedlemmar som arbetar i ett familjeföretag och som inte personligen äger andelar i företaget är från och med 1.7.2019 löntagare enligt utkomstkyddet och dessa kan ansluta sig till Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Tidigare har man betraktat dylika personer som företagare. Från och med början av juli 2019 samlar de arbetslöshetsförsäkring via sitt arbete i familjeföretaget. 

Med familjemedlem avses såväl företagarens make/maka som en förälder eller ett barn som är bosatt i samma hushåll som företagaren. Om du som företagare uppfyller villkoret om tid i arbete, kan du med hänsyn till det så kallade efterskyddet tillhöra löntagarens a-kassa, ifall att du ansluter dig till en ny kassa inom en månad från det att du uträtt ur den föregående kassan. Ett partiellt villkor om tid i arbetet kan du dock inte ta med dig till löntagarens a-kassa.

Lagändringen berör inte de personer som äger över 0 procent av familjeföretaget. De betraktas fortfarande som företagare enligt utkomstskyddet. Utanför ändringen blir även sådana som arbetar i familjens firmanamn och som därav alltid är företagare enligt pensionssystemet och med andra ord är FöPL-försäkrade.

Villkoret om tid i arbete är längre

För företagarens familjemedlemmar är villkoret om tid i arbete 52 veckor. Övriga krav som hänför sig till arbetet såsom arbetstid, lön och försäkringsbestämmelser är desamma som löntagarens villkor om tid i arbete. För företagarens familjemedlem bör vilkoret om tid i arbete uppfyllas under en sammanhängande period under vilken personen inte ägt andelar i företaget.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa