Nyhet - 29.11.2013 klo 00.00

Falsk arbetskraftsbrist skadar

Onko työvoimapula totta?

 

I sin publikation Onko työvoimapula totta? har Löntagarnas forskningsinstitut undersökt om bristen på arbetskraften är verklig. Enligt undersökningen kan det uppstå en uppfattning om att det inom ett visst yrke råder brist på arbetskraf fast antalet arbetslösa är mycket högre än tillgängliga jobb.

- Med tanke på den enskilda som desperat söker efter arbete är det rent av förolämpande att hun kategoriseras som tillhörande en bransch med brist på arbetskraft, när det verkliga problemet är att det inte finns någon jobb, säger Selin.

Allt för ofta glömmer man att bak statistiken fins det nöd och bekymmer för utkomsten. Situationen blir ännu värre om branschen på basen av arbetskraftsförvaltningens värderingar öppnas för import av arbetskraft utanför EU och EES, länder där det finländska arbetslivets spelregler ofta inte gäller.

- Oavsett ska antalet arbetslösa inte med vetande och vilja ökas från nuvarande, och heller inte ska kvaliteten på anställningarna försämras. När prognoserna om arbetskraftens behov har sitt ursprung i felaktiga värderingar, blir alla förlorare: den utländska arbetskraften som kommer i landet, de finländska arbetssökande samt hela samhället.

Rengöringarbete på Nylands region kan användas som ett exempel om felaktig värdering. Yrkesbarometern som arbetskraftsförvaltningen använder klassificerar branschen som en dit det är svårt att rekryttera arbetstagare. Enligt löntagarnas forskningsinstitut stödjer inte statistikerna klassificeringen. Selin fruktar att vid sidan om den ökande arbetslöshenten ökar även antalet offer för arbetsrelaterat utnyttjande.

- De som inte fullt ut förstår det finländska arbetslivet och dets rådande spelregler, är lätta offer. Det är tragiskt att vi med vetande och vilja skapar ramarna för ett grymt utnyttjande.

Enligt Selin ska man särskilt uppmärksamma dem med invandrarbakgrund som redan är bosatta i Finland, och hur sysselsättningsläget är bland dem. Enligt statistiken är flera än var femte utländsk medborgare i arbetsaktiv ålder arbetslös.

- Om vi låter denna siffra öka okontrollerad, kommer vi att cementera ojämställdheten på arbetsmarknaden mellan finländarna och de med invandrarbakgrund. Detta är ett scenario som vi måste avvärja med alla medel.

Läs rapportenOnko työvoimapula totta? (på finska) om undersökningen.

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa