Nyhet - 29.06.2018 klo 16.30

Fackförbundens nordiska samarbete inom handeln fyller 100 år

Den nordiska samarbetskommittén föddes år 1918, i skuggan av första världskriget. Idag är den ett aktivt gemensamt språkrör där socialpolitik har företräde. Här de nordiska förbundsordförandena inom handeln samlade till 100-års festligheterna på Island. Bild: Martin Guttormsen Slørdal

Den nordiska samarbetskommittén föddes år 1918, i skuggan av första världskriget. Idag är den ett aktivt gemensamt språkrör där socialpolitik har företräde. Här de nordiska förbundsordförandena inom handeln samlade till 100-års festligheterna på Island. Bild: Martin Guttormsen Slørdal

Nordisk Handels Samarbeidskomité firar 100-års jubileum. Kommittén är ett samarbetsforum för alla de fem nordiska ländernas fackförbund verksamma inom handeln. Jubileumsåret till ära har samarbetskommittén gett ut en 100 års historik som belyser en kampanda och framåtsträvande grepp under hela denna era.

Samarbetsfrågornas karaktär har skiftat från lokalt till globalt under årens lopp men målsättningarna består - att jobba för att den nordiska samhällsmodellen genom fackligt samarbete.

Tre blir fem
Den nordiska samarbetskommittén föddes år 1918, i skuggan av första världskriget. Tanken om ett skandinaviskt samarbete hade funnits alltsedan de första fackförbunden grundades i början av 1900-talet. Dock hade samarbetet realiserats tidigare om det inte hade varit för första världskriget. 

Det var Dansk Handels- og Kontormedhjelperforbund som inbjöd till det första skandinaviska konferensen i Köpenhamn den 24–25 november 1918. De stiftande medlemmarna, som la grunden för kommittén, härstammar från de svenska, norska och danska handelsfackförbunden. Sålunda markerade konferensen starten för det nordiska samarbetet.

Finland stod utanför de första åren i och med att landet var ett storfurstendöme underlagt Ryssland och därmed förhindrad från att ha kontakt med övriga länder. Finlands Affärsarbetarförbund blev officiellt medlem av kommittén den 1 oktober 1924. Islands (handels- og kontorsanställdas landsforbund, LIV) Landssamband Islenzkra Verzulunarmanna anslöt sig först år 1958, även om förbundet redan år 1938 var på väg med då andra världskriget avbröt allt.

Vid starten låg fokus inom kommittén på att dela erfarenheter för att på respektive håll skapa starka fackliga organisationer och få förhandlingskraft genom att öka medlemsantalet. En annan målsättning som har bestått har varit att stärka anslutningsgraden inom branschen och främja arbetarrörelsens ideologi i de nordiska länderna.

Politiskt viktiga spörsmål på agendan
Under årens gång har de nordiska fackliga banden knutits ytterligare samman genom att kommittén har verkat som ett gemensamt språkrör där socialpolitik haft företräde. Forumet har gett utrymme för viktiga politiska spörsmål och andra utbyten, som senare blivit aktuella i grannlandet. Pension är bara ett exempel, men ett vägande sådant, som dryftades. När danskarna var först ute med arbetsmarknadspensionen var det mångas som förhöll sig skeptiska till förslaget. Men flera förbund följde sedan det danska exemplet.

I historiken nämns ett flertal teman som växlat från årtionde till ett annat. Hit hör bland annat problematiken med deltid, solidaritetssamarbeten av olika slag och social dialog i EU, sedermera ändringar i öppethållningstiderna samt tillhandahållandet av ny teknik, inkluderande migration och allra senast digitaliseringen. Detta och mycket mer har kommittén tagit sig an under de 100 år som gått.

Historien visar på att gränsöverskridande samarbete är mycket viktigt. I slutordet hänvisas till att fackförbunden möter fortfarande på nya utmaningar som kräver betydande ansträngningar och vikten av gränsöverskridande samarbete kommer att bli allt viktigare i en globaliserad värld.
Bland de frågor som kommer på dagordningen i framtiden hör bland annat avtal med nordiska internationella företag, social dialog i EU, spridningen av den nordiska modellen och det internationella organisationsarbetet. Därtill är e-handelsutvecklingen och dess utveckling och konsekvenser av betydelse.

I samband med den nordiska samarbetskommitténs årsmöte som hölls på Island den 26–29 juni 2018 gav kommittén ut en historik vid namnet ”Nordisk Handels Samarbeidskomité i 100 år” skriven av Vidar Hovland. Kommittéarbetet leds i dag av Trine Lise Sundnes från HK i Norge.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa